Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Zorgagenda bevestigt relevantie onderzoek lectoraat

In mijn voorgaande rol als controller in de zorg rol mocht ik Stichting Phusis adviseren over haar bedrijfsvoering. Directeur Bart de Bruin wilde weten of hij zijn financieringsbron PGB ook uit moest breiden met Zorg in Natura (zin). Ik raadde hem dat af: de aanbestedingsdocumenten riepen op tot veel administratieve last en protocollering. Het zou een wijze van beheersing introduceren die niet paste in zijn wijze van werken.

Vlak na dit advies in 2012 kon ik aan de slag als lector duurzaam financieel management. Verantwoording, sturen, beheersen en toezicht werd 1 van de thema’s om onderzoek naar te doen, met de missie om hier verandering in te bewerkstelligen. Financials zijn immers gewend om vanuit het vakgebied ‘management accounting en control’ dashboards te ontwerpen, de Balanced Scorecard is wellicht een bekend instrument. We kregen de wind in de zeilen: met de financiering vanuit NWO, i.s.m. professor Rob van Tulder en het Groene Brein konden we 2 promovendi aanstellen (u las in de vorige blog een eerste artikel van hun kant). Stichting Phusis werd samen met 2 andere zorginstellingen co-financier.

En wat is dan een mooiere bevestiging van deze koers om je thema op nummer 1 van de zorgagenda van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving te zien terugkomen! De eerste stappen voor verbinding zijn gelegd, gericht op versterking van elkaars werk.

behavioural economicsbesturingcorporate governanceDuurzaam verantwoordenRVSsystemenvervreemding

Dr. M.F. Boersma • 7 november 2017


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *