Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Zorgaanbieders en toezichthouders gezocht voor onderzoek

De Hanzehogeschool Groningen gaat onderzoeken hoe de impasse tussen toezichthouders en zorgaanbieders doorbroken kan worden. Vrijheid in handelen en autonomie raakt steeds meer in conflict met toezicht en controle in de zorg.

Wie heeft de regie?
Voor het bevorderen van inclusie van mensen met een zorgbehoefte is het idee dat deze mens zijn eigen leven (her)inricht essentieel. Zorgprofessionals hebben daarvoor ruimte en vertrouwen nodig om hen te kunnen volgen, letterlijk en figuurlijk. In de afgelopen jaren komen zorgaanbieders toenemend vraagstukken tegen die het gevolg zijn van de eisen die gemeenten en financiers aan hen stellen, de routes die zorgaanbieder moeten doorlopen voor indicaties en verantwoordingen en de eisen die worden gesteld langs kaders aan medewerkers (we noemen dit stelsel van eisen en kaders ook wel de ‘controls’). De kenmerken van deze controls klinken meer en meer negatief door in het leven van de mens met een zorgbehoefte. Daarnaast leiden de controls tot een handelingsbeperking van de zorgprofessional, wat negatief doorwerkt op hun motivatie en vakmanschap. Soms verlaten mensen zelfs hun professie om deze reden!

Onderzoek: hoe komen we uit de impasse?
Het spanningsveld tussen toezicht kunnen en moeten houden enerzijds, en het leveren van goede zorg in het hier en nu anderzijds leidt tot een impasse tussen beide partijen. Hoe komen ze daar uit? Dat is het onderzoek wat het lectoraat Duurzaam Financieel Management en het lectoraat Duurzaam HRM van de Hanzehogeschool willen uitvoeren en waarvoor ze momenteel een subsidieaanvraag voorbereiden. Gebaseerd op bestaand onderzoek, willen we met de partijen zoeken naar oplossingen die ook voor de lange termijn gaan werken. Dus niet afschaffen van regels, terwijl er via de achterkant weer nieuwe bijkomen. Niet vasthouden aan je eigen gelijk, maar samen op zoek naar hoe het wel moet.

Wie kunnen meedoen

We zijn op zoek naar zorgaanbieders en hun toezichthouders die graag samen in dialoog willen over control-instrumenten die voor beide partijen werken.

Wat gaan we doen

We (en dat zijn Hanzehogeschool, zorgaanbieders en toezichthouders) gaan in dialoog over control-instrumenten. Je kan dan denken aan de indicatiestelling, het zorgleefplan of de protocollen voor veiligheid, de keus is aan de partners. De Hanzehogeschool brengt gedegen kennis in over control, eigen regie en motivatie en zorgt voor goede procesbegeleiding. Op basis van deze sessies ontwikkelen we hulpmiddelen, zodat het geleerde ook overdraagbaar is naar andere partijen. Van partijen wordt dus verwacht dat ze tijd willen steken in een aantal dialoogsessies (maar wat zal er daarna een tijd bespaard worden…), cofinanciering is welkom. Mocht je op een andere manier betrokken willen zijn, laat het weten.

Wie hebben al interesse

De vraag is rechtstreeks afkomstig van Stichting Phusis. Zorghuizen Noord Nederland doet ook mee. We spreken binnenkort nog 3 andere zorgaanbieders. We hebben inmiddels contact gelegd met de beweging ‘Radicale Vernieuwing Verpleeghuiszorg’ en met de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving. Ook wordt binnenkort gesproken met de initiatiefnemers van ‘(Ont-)regel de zorg’ en met VWS. Vanuit universitair land is de Rotterdam Business School partner, het onderzoek bouwt namelijk voort op lopend onderzoek naar duurzame businessmodellen in de zorg. We zijn in gesprek met de universiteit in Leuven.

Gaat het door?

Het gaat door als we de subsidie krijgen. Begin december 2018 is de deadline. Vervolgens horen we juli 2019 of de subsidie gegund wordt. Als dat niet lukt, gaan we uiteraard op zoek naar andere financiële bronnen.

Doe mee!

Bent u zorgaanbieder of toezichthouder (gemeente, accountant of inspectie) en wilt u ook uit de impasse komen? Meldt u zich dan aan bij lector Margreet Boersma-de Jong: m.f.boersma@pl.hanze.nl . Er zijn verschillende samenwerkingsvormen of manieren van betrokkenheid mogelijk.

Dr. M.F. Boersma • 9 oktober 2018


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *