Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

0

Willem Foorthuis

Met ingang van het schooljaar 2015 / 2016 heeft het lectoraat een 2e (embedded) lector: Drs. Willem Foorthuis. Willem zal zich middels actieonderzoek richten op de totstandkoming en governance van nieuwe duurzame business modellen, zoals coöperaties. Met zes partners in vijf landen (Denemarken, Zweden, België, Duitsland en in Nederland ook Rotterdam); allemaal bekenden in een eerder goedgekeurd ERASMUS+ project, gaan de Hanzehogeschool, Terra, de Gemeente Groningen en de Gebiedscoöperatie Westerkwartier de komende jaren internationaal en vooral ook regionaal werken aan de realisatie van nieuwe regionale voedselketens. Het project heet REFRAME en wordt gefinancierd middels een Interreg-subsidie en co-financiering van de partners.

Vertrekpunt van REFRAME is dat het MKB binnen de voedselketen onder druk staat. De wereldmarkt vraagt om schaalvergroting, kostprijsverlagingen, vergaande efficientie en rationalisering. Voor veel kleinere groene ondernemers is dit geen realiseerbare optie. Toch liggen er ook voor hen marktkansen. En wel op basis van de regionale voedselketen. Thema van ons project is het bouwen van zo’n regionale voedselketen rond de stad Groningen. Dat betekent: zo veel mogelijk producten binnen de regio produceren, verwaarden, verhandelen en consumeren. Hiermee wil het instituut Financieel Economisch Management haar bijdrage leveren aan de duurzame, circulaire economie en zich daarbij vooral richten op juridische, fiscale en bedrijfsmatige thema’s als aanbesteding, ketenvorming, nieuwe allianties, nieuwe duurzame businessplannen- en bedrijfsvoering, etc.

Binnen de EU zien we steeds meer voorbeelden van zogenaamde korte voedselketens: stadslandbouw, markten met streekproducten, boerderijwinkels, pluktuinen etc. Veel van die activiteiten blijven echter kleinschalig en daarmee kwetsbaar. Ze verschaffen voor de ondernemers onvoldoende bedrijfszekerheid en voor de consumenten onvoldoende leveringszekerheid. REFRAME beoogt een schaalsprong te gaan maken. Meer over REFRAME is hier te vinden.