Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Why, tell me why….

Een korte vraag, omdat mij toch iedere keer weer iets verrast (een heerlijke motivator voor het doen van onderzoek!).

Ik lees een artikel over onderzoek dat in 1971 reeds startte, over de negatieve effecten van extrinsieke beloning op intrinsieke motivatie. Uit de meta-analyse blijkt dat als er een beloning wordt gegeven voor zowel betrokkenheid bij een taak, het afronden van een taak, of het behalen van een standaard (een norm of doelstelling), de intrinsieke motivatie van de personen daalt.

Als ik dit lees, en dit is in de psychologie al zo lang bekend, hoe kan het dan dat we dit instrument nog steeds gebruiken? Hoe kan het dat gemeenten doelstellingen bepalen voor zorgaanbieders en hieraan geld verbinden? Hoe kan het dat raden van toezicht nog steeds outputindicatoren vragen om raden van besturen hierop te beoordelen (ook een vorm van beloning)? In ons project ‘duurzame businessmodellen‘ proberen we op deze vragen een antwoord te vinden.

bonusorganisatiepsychologieoutputsturing

Dr. M.F. Boersma • 23 maart 2016


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *