Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Welke betekenis geeft een financial aan gebeurtenissen?

DSC_5123Binnen opleidingen leren we studenten door een bepaalde bril naar de werkelijkheid te kijken, en hoe ze met kennis en vaardigheden kunnen interveniëren op die werkelijkheid. Dit bedacht ik me laatst weer eens, toen ik over Weick las, en zijn ‘enactment theory’. De kern van dit gedachtegoed is dat mensen voortdurend betekenis geven aan gebeurtenissen; we willen de werkelijkheid begrijpen, er grip erop hebben, een basis hebben voor handelen. Ieder mens neemt vanuit zijn opvoeding, achtergrond, opleiding zijn eigen kijk op die werkelijkheid mee. Individuele betekenissen worden versterkt in sociale processen: bij wie vind ik steun voor mijn visie op de werkelijkheid. We praten en beïnvloeden om zo een rechtvaardiging te vinden voor ons handelen. Zie hier hoe mensen organiseren, veranderen en handelen, maar ook hoe verschillende groepen binnen één organisatie verschillende betekenissen verlenen aan gebeurtenissen, en waarom veranderen daarom ook zo moeilijk is.

Welke bril geven we onze studenten binnen het financiële vakgebied eigenlijk mee? In ieder geval leren we ze dat controle beter is dan vertrouwen. We leren ze dat met informatie de juiste beslissingen genomen kunnen worden. We leren ze wat een balans zegt over de financiële positie van de organisatie. Als deze slecht is, moeten of de inkomsten omhoog, of de kosten naar beneden. We leren ze procedures maken. Wat doet deze kennis met de bril waardoor de financial later naar de werkelijkheid gaat kijken? Dat je gedrag kunt sturen door dingen op papier te zetten? Dat gedrag beheerst moet worden? Dat alles uiteindelijk een financieel probleem is? Dat onzekerheid niet mag bestaan? Is dit consensus-denken ook mede de grondslag voor het hebzuchtige gedrag in de dealingrooms van banken? Omdat men elkaar aansteekt in meermeermeer en daardoor blind wordt voor de ethische kant van het handelen?

Met hulp van Maurits Broekema van Strange BV oefenen dit semester (najaar 2013) drie honoursstudenten het ontleden van gebeurtenissen. Ze doen interviews in 3 zorgorganisaties naar incidenten, en zijn verplicht zich op de werkelijke gebeurtenissen te concentreren. Zodra een geïnterviewde een interpretatie geeft, is het aan de student om hem of haar weer bij de werkelijke gebeurtenis te halen. Aan oplossingen mag al helemaal nog niet gedacht worden. Een oefening in een open geest en een open hart (cf. theory U van Scharmer, maar daar schrijf ik misschien een andere keer wel over). Hoe gaat dit ons vakgebied ‘management control’ veranderen?

Dr. M.F. Boersma • 14 november 2013


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *