Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Wat studenten de hogeschool adviseren over duurzaamheid

Vorige week mocht ik tijdens de minor ‘financieel management’ met  20 studenten in gesprek over het duurzaamheidsbeleid van de hogeschool en de gevolgen van keuzes hierin voor de planning & control cyclus. Op basis van het duurzaamheidsverslag van de Universiteit van Gent, vroeg ik hen  – als stakeholders van de Hanzehogeschool –  welke maatregelen zij van belang voor de hogeschool vinden. Vervolgens vroeg ik ze na te denken over de consequenties voor de begroting, de (kwartaal-) rapportages, de audit en het jaarverslag (zie dit MAB-artikel over alle facetten van een P&C cyclus gericht op duurzaamheid).

Studenten adviseerden de volgende maatregelen:dhm hanze

Het leverde veel inzicht op in de hoeveelheid werk die voortvloeit uit één maatregel. Een voorbeeld in de uitwerking van de maatregel ‘iedereen met korting een elektrische fiets’ staat hieronder:

150918 minor financieel management
Op de vraag of ze op basis hiervan voor de hogeschool zouden kiezen, was het antwoord echter verrassend ontkennend: locatie en kwaliteit van de opleiding scoorden dan toch hoger. Om echter om die reden niet te investeren in duurzaamheid zou getuigen van beperkt rendementsdenken: investeringen in duurzaamheid leveren andere waarden op dan hogere studentaantallen.

Dr. M.F. Boersma • 21 september 2015


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *