Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Waarvoor kom jij ’s ochtends je bed uit?

Als je aan een financial vertelt dat de samenwerking niet goed verloopt, is de kans groot dat hij of zij vraagt of de onderlinge afspraken wel helder op papier staan. Als de bestuurder hem zegt dat zij niet voldoende informatie heeft, zal de financial zorgen voor heldere rapportages inclusief bijbehorende procedures. In control door formats, procedures en hiërarchie. En financials zijn niet de enigen die opgeleid zijn met het idee dat op die manier de organisatie het beste bestuurd kan worden. We hebben kwaliteitsfunctionarissen, HR-controllers, facility managers en zo veel meer.

Er wordt in menig organisaties gemopperd over deze wijze van besturing. Het is me de afgelopen jaren steeds helderder geworden waarom: het haalt ons weg bij de zin van ons werk en het dwingt ons in een keurslijf, dat haaks staat op wat leven is. We worden gedwongen om te verschuiven van intrinsiek naar extrensiek.

Bezieling in het werk ontstaat als je aangesloten bent op het ‘waarom’ van je taak, als je werkelijk waarde toevoegt aan jouw bestaan en dat van de ander. Het waarom inspireert, Sinek legt dat prachtig uit in zijn beroemde Ted-talk. Zodra we het ‘waarom’ kwijtraken, en het ‘hoe’ en ‘wat’ onze doelen worden, verliezen we de verbinding met onze ‘ziel’, onze levensenergie, de ‘raison d’être’. Wouter Hart weet dit ook prachtig te beschrijven en te verbeelden op deze webpagina over zijn boek ‘verdraaide organisaties’.

Een dagelijkse oefening vanaf volgende week: zodra je losraakt van de bedoeling, roep dan luid, met je handen in de lucht ‘verdraaid!’ Dat wordt een gezellige boel op de werkvloer!

bezielingcontrolfinancialSinekWouter Hart

Dr. M.F. Boersma • 24 januari 2014


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *