Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Waarom ging het mis (en blijkt er niet veel te veranderen) bij de banken?

In 2008 ging Lehman Brothers, een grote bank in de VS, failliet. Het bleek de eerste te zijn in een rij van velen. In Nederland zijn er inmiddels drie banken genationaliseerd: Fortis, ABN-Amro en SNS. ING kreeg een kapitaalinjectie van 10 miljard euro, Aegon ontving 3 miljard. Ook de val van Icesave staat nog vers in het geheugen: zij boden hoge rentes voor het spaargeld waar veel Nederlanders op in waren gegaan. Uit alle voorbeelden komt naar voren dat de bankier de klant uit het oog was (is?) verloren. Winstmaximalisatie, en daarmee hogere bonussen waren belangrijker dan de maatschappelijke rol: mensen op een verantwoorde wijze ondersteunen bij het realiseren van hun plannen.

De rijksoverheid geeft als officiële publicatie dat ‘de kredietcrisis is ontstaan doordat banken in de Verenigde Staten sinds 2000 te veel risico’s hebben genomen bij de hypotheekverstrekking. De banken hebben deze risicovolle hypotheken herverpakt in ondoorzichtige financiële producten en wereldwijd doorverkocht. Toen eigenaren die niet meer konden betalen, raakten banken in problemen en dreigde alle betalingsverkeer stil te vallen. Hierdoor verspreidde de kredietcrisis zich als een olievlek’[1].

Onverantwoorde producten, vanwege een focus op het eigen belang in plaats van het maatschappelijk belang, liggen dus (mede) aan de basis van de huidige economische malaise. Als je meer wilt weten over hoe het nu binnen een bank werkt, dan is het werk van Joris Luyendijk interessant. Hij praat veel met mensen die in ‘the City’ werken en houdt hierover een banking blog bij. Tevens maakte hij een documentaire: ‘het brein van de bankier’.

Meer berichten over het bankwezen volgen.


bankencrisisLuyendijkMVO

Dr. M.F. Boersma • 26 september 2013


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *