Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Voorkom herhaling van Liborschandaal door moreel besef, kwetsbaarheid, sociale verbondenheid en moed

De fraude met de liborrente was natuurlijk al een tijd bekend, toch had ik even tijd nodig om alle nieuwe berichtgeving hierover te verwerken. De mails die openbaar zijn geworden laten zien hoe mensen in een groep samen afdrijven van een moreel besef. En dan ook nog bij de Rabobank, een bank waar ook ik toch nog dat vertrouwen in had. Een bank waarbij ik ook integere mensen ken, die door het gedrag van deze handelaren gedupeerd worden.

Wat ik me in de kern afvraag is hoe zulk gedrag zo lang kan voortduren, zonder dat het wordt opgemerkt en dat er wordt ingegrepen. Welke gesprekken voert zo’n manager met zijn medewerkers (en hoe kunnen wij eisen dat hij ontslagen wordt uit zijn functie?). Heeft hij al die tijd de frauduleuze praktijken verzwegen voor zijn collega’s? Is er niemand geweest die twijfelde aan wat daar gebeurde?

Ik denk bij dat laatste punt, dat we daar een kern hebben die aangepakt moet worden: elkaar durven aanspreken, vanuit een kwetsbaar gevoel dat je er naast kan zitten. Een team van managers die zich naast vakinhoudelijk vooral emotioneel verbonden voelt met elkaar, zodat er ruimte is om je twijfels te bespreken. En als dat er niet is, toch het lef hebben om door te vragen, op onderzoek uit te gaan. Met een goede bescherming voor klokkenluiders die op een spoor van waarheid zijn gekomen.

Toezichtsmaatregelen en kwaliteitssystemen hebben gefaald en zullen altijd falen, zolang we handelingsverlegen blijven in het voortdurend sturen op de kern – die van moreel besef, kwetsbaarheid, sociale verbondenheid en moed.

liborrenteliborschandaalRabobank

Dr. M.F. Boersma • 3 november 2013


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *