Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Van winst naar waardecreatie

Baseer je je beslissingen en adviezen als financial puur op de monetaire uitkomsten, of kijk je breder?

Financials en bedrijfseconomen zijn van oudsher getraind om te denken in termen van financieel rendement en efficiëntie. Zulke financials zullen een investering met een hogere cashflow, maar zonder duurzame impact, verkiezen boven een investering met een duurzame impact met een lagere cashflow. Winst en rendement zou je breder kunnen trekken dan alleen geld, maar doordat niet-financiële aspecten moeilijker meetbaar zijn, worden deze vaak of meestal buiten beschouwing gelaten. Hierdoor worden afwegingen tussen verschillende waarden niet meegenomen. Dit geldt op macroniveau, waar de belangrijkste graadmeter voor welvaart het BBP is. Op bedrijfsniveau kijken we vooral naar het getal onder de streep, de financiële winst. Is dit hoog, dan heeft een bedrijf het ‘goed’ gedaan. Maar wat is ‘goed’?

Er zijn veel mensen die het begrip ‘winst’ willen verbreden. Bewustwording dat er meer is dan alleen economische groei en financieel rendement heeft zijn beslag gekregen in vele nieuwe indexen. Op macroniveau zijn er bijvoorbeeld ‘The Index of Sustainable Economic Welfare’ (ISEW) van Daly en Cobb (1989), dit rapport is een goed voorbeeld van een studie naar dit onderwerp. In Bhutan werd de index voor ‘Bruto Nationaal Geluk’ ontwikkeld. Op bedrijfseconomisch niveau kennen we o.a. de ‘Triple Bottom Line’ van Elkington (1994), het Global Reporting Initiative (GRI)Integrated Reporting en de ‘Social Return on Investement (SROI)’. Het bestaan van deze indexen en instrumenten laat zien dat er een wereldwijde beweging is van mensen die vinden dat waarden meer aandacht behoeven.

maatschappelijke impactMeervoudige waardecreatie

Dr. M.F. Boersma • 7 oktober 2013


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *