Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Toon aan de top – psychologen aan zet?

Googelen op ‘psycholoog’ en ‘accountant’ levert nog geen vacatures op. Welk accountantsbureau zet -na DNB- de eerste stap?

Binnen de accountancybranche hebben ze een eigen term voor voor leiderschap bedacht: ‘toon aan de top’. De NBA schrijft er het volgende over: ‘toon aan de top gaat over de houding en het gedrag van de topleiding van organisaties. Uit de huidige economische crisis en de ondergang van een aantal bedrijven kan geleerd worden dat het gedrag van de topleiding, de beleving ervan door de medewerkers en de cultuur van de organisatie bepalende factoren zijn voor succes’ (uit: ‘Het boegbeeld als voorbeeld; accountants over toon aan de top’, NBA rapportage, september 2012).

Uit de enquete blijkt dat maar een beperkt deel van de ondervraagde accountants het leiderschap van de klantorganisatie onderzoekt. Drempels die worden genoemd zijn:
• ik mis de tools om de Toon aan de Top te bespreken
• ik mis de normen voor de Toon aan de Top
• ik mis de nodige kennis over dit onderwerp

Wat ik mis in het rapport is de verbinding met andere vakgebieden, met name die van de psychologie. Eigen taal, zoals ‘soft controls’ creëert een eigen werkelijkheid die de accountants denken zich ook nog eigen te moeten maken. M.i. kan de kwaliteit van de controle enorm omhoog als de accountant een psycholoog meeneemt naar de audit en middels onderlinge dialoog komt tot een integrale rapportage.

Dr. M.F. Boersma • 9 oktober 2013


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *