Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Zorgagenda bevestigt relevantie onderzoek lectoraat

In mijn voorgaande rol als controller in de zorg rol mocht ik Stichting Phusis adviseren over haar bedrijfsvoering. Directeur Bart de Bruin wilde weten of hij zijn financieringsbron PGB ook uit moest breiden met Zorg in Natura (zin). Ik raadde hem dat af: de aanbestedingsdocumenten riepen op tot veel administratieve last en protocollering. Het zou…

Continue Reading

2

Balanceren tussen maakbaarheid en kwetsbaarheid

Het zoeken naar duurzame manieren van management control is één van de thema’s waar het lectoraat duurzaam financieel management onderzoek naar doet. Vanuit financieel management leren we de studenten van oudsher over hoe je resultaatgestuurd werken kan inrichten: prestatie-indicatoren, procedures en bestuurlijke informatievoorziening zijn hierbinnen belangrijke instrumenten. Veel literatuur laat zien er risico’s kleven aan resultaatsturing. Dit weekend…

Continue Reading

Een remedie tegen beheerszucht

We dwingen heel wat af in organisaties. In de zorg dwingt de financier de zorgaanbieders in hun inkoopeisen, de accountant dwingt processen in procedures, het ministerie dwingt onderwijs in de accreditatiemal. We worden boos als mensen niet in de pas lopen met onze verwachtingen. We dwingen met de allerbeste bedoelingen: kwaliteit stimuleren en waarborgen, het…

Continue Reading

2

Treinen rijden op tijd…

Utrecht CS, einde van de dag. Ik wacht in de trein richting Zwolle op vertrek. Aan de andere kant van het perron komt een verlate trein aan, reizigers staan klaar om over te stappen naar onze trein. De deuren openen zich… onze deuren sluiten. Boze en beteuterde passagiers blijven achter op het perron. ‘Waarom wachtten…

Continue Reading

Het herstellen van publiek vertrouwen

De financiële crisis heeft het vertrouwen van de consument in banken geschaad. Wie op het internet de publieke opinie leest, ziet een scala aan negatieve emoties voorbij komen. DNB stelt voor de gehele financiële sector het volgende in haar visie 2014-2018: “Wie begin 2014 naar de Nederlandse financiële sector kijkt ziet een sector die nog…

Continue Reading