Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Op weg naar het complete business model

De huidige ontwikkelingen in de maatschappij leiden ertoe dat conventionele business modellen niet alle gecreëerde waarden in het business model laten terugkomen. Dit heeft tot gevolg dat deze niet onderkende waarden ook niet in het verdienmodel terugkomen. Hierdoor kunnen nieuwe business kansen niet doorgaan of bestaande business modellen onrendabel worden. Dit probleem wordt erkend in…

Continue Reading

Vrouwen en de felbegeerde top… gaan we zo de transitie naar een nieuwe economie maken?

Deze blog is in verkorte vorm gepubliceerd in het NRC van 25 maart 2014 In de blog over waarden voor de controller citeerde ik SenterNovum over leiderschap: ‘duurzaam leiderschap is geen rol, maar een fundamentele uitdrukking van jezelf’. Verrast en geïrriteerd was ik daarom toen ik een artikel van mevrouw de Vries Lentsch (genderexpert!) in het…

Continue Reading