Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Inkopers kunnen de wereld veranderen

Op 1 februari gaf ik als lector een lezing voor een groep machtige mensen. Machtig, omdat ze beschikken over een budget waarmee ze werkelijk impact kunnen hebben in de wereld. Ik stond voor een groep inkopers, tijdens het jaarlijkse Hanze Inkoopseminar. Als inkopers beslissen dat schoonmakers ook wel eens wat meer mogen verdienen, dan nemen…

Continue Reading

De Hanzehogeschool gaat voor duurzaam!

Afgelopen weken hebben vele medewerkers van de Hanzehogeschool hun schouders gezet onder het uitwerken van een plan om de school de duurzaamste van Nederland te maken. De flow waarin dit tot stand kwam, laat zien dat passie en gedrevenheid voor een gezamenlijk thema tot grote prestaties kan leiden. Op 16 mei werd het adviesrapport aan…

Continue Reading

De expertise van het lectoraat

Het lectoraat is inmiddels bijna 5 jaar onderweg. In de afgelopen jaren hebben we vele duurzaam- financiële thema’s verkend door middel van onderzoek door studenten. Duurzaam beleggen, efficiënte door duurzaamheid en crowdfunding zijn maar 3 voorbeelden van de vele onderwerpen die voorbij zijn gekomen. Twee thema’s kwamen steeds weer terug, een derde bleek een goede…

Continue Reading

Op weg naar het complete business model

De huidige ontwikkelingen in de maatschappij leiden ertoe dat conventionele business modellen niet alle gecreëerde waarden in het business model laten terugkomen. Dit heeft tot gevolg dat deze niet onderkende waarden ook niet in het verdienmodel terugkomen. Hierdoor kunnen nieuwe business kansen niet doorgaan of bestaande business modellen onrendabel worden. Dit probleem wordt erkend in…

Continue Reading

Waarom MVO? Omdat het moet!

Deze week ontving het lectoraat een mooie publicatie van een maatschappelijk gedreven ondernemer. In deze publicatie vertelt hij waarom MVO moet, hoe het kan, en wat het oplevert.

Sturen op duurzaamheid

Deze maand in het ControllersMagazine een interview met Margreet Boersma over hoe controllers kunnen sturen op duurzaamheid.

Onze droomstudenten

Begin september 2014 ontvingen we weer onze eerstejaars studenten. Vanuit het lectoraat gaven we ze de volgende boodschap mee: Ik heb een droom. Ik heb een droom dat we jullie de komende 4 jaar zodanig opleiden, dat jullie je kwetsbaar durven voelen en daardoor jullie eigen pad durven te gaan. Dat je je vanuit de…

Continue Reading

Indicatoren voor duurzaam ondernemerschap

Eén van de manieren waarop de financial met duurzaamheid aan de slag kan, is middels het opzetten en uitwerken van een heldere rapportage over de maatschappelijk verantwoorde activiteiten van de organisatie. Het Global Reporting Initiative heeft in het uitwerken van indicatoren al veel voorwerk verricht.

Vrouwen en de felbegeerde top… gaan we zo de transitie naar een nieuwe economie maken?

Deze blog is in verkorte vorm gepubliceerd in het NRC van 25 maart 2014 In de blog over waarden voor de controller citeerde ik SenterNovum over leiderschap: ‘duurzaam leiderschap is geen rol, maar een fundamentele uitdrukking van jezelf’. Verrast en geïrriteerd was ik daarom toen ik een artikel van mevrouw de Vries Lentsch (genderexpert!) in het…

Continue Reading

1 2