Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Inkopers kunnen de wereld veranderen

Op 1 februari gaf ik als lector een lezing voor een groep machtige mensen. Machtig, omdat ze beschikken over een budget waarmee ze werkelijk impact kunnen hebben in de wereld. Ik stond voor een groep inkopers, tijdens het jaarlijkse Hanze Inkoopseminar. Als inkopers beslissen dat schoonmakers ook wel eens wat meer mogen verdienen, dan nemen…

Continue Reading

Hoe we tot een eerlijke verdeling van de winst kunnen komen

De vrije markt niet leidt tot een eerlijke verdeling van de winst onder alle mensen. Sociale ondernemers kunnen ons op de goede weg helpen. Hoe, dat lees je hier.

De expertise van het lectoraat

Het lectoraat is inmiddels bijna 5 jaar onderweg. In de afgelopen jaren hebben we vele duurzaam- financiële thema’s verkend door middel van onderzoek door studenten. Duurzaam beleggen, efficiënte door duurzaamheid en crowdfunding zijn maar 3 voorbeelden van de vele onderwerpen die voorbij zijn gekomen. Twee thema’s kwamen steeds weer terug, een derde bleek een goede…

Continue Reading

Kerstgroet

Eigenlijk is er uiteindelijk maar één ding echt belangrijk in deze wereld: dat alle levende wezens het goed hebben op deze aarde, in de korte tijd dat ze bestaan. Leven in vrede, in goede gezondheid, in harmonie met de mensen om je heen en een comfortabel huis waar je je veilig kan voelen. We weten…

Continue Reading

1

Onderzoek naar duurzame businessmodellen

Promovendi Roelfke Benedictus en Linda Rutkens van het lectoraat Duurzaam Financieel Management vertellen over hun promotieonderzoek naar duurzame business modellen. Linda en Roelfke doen onderzoek naar duurzame business modellen in de zorg. Duurzaam staat veelal voor people, planet, profit. Het onderzoek richt zich met name op de p van people: hoe zorg je ervoor dat…

Continue Reading

Indicatoren voor duurzaam ondernemerschap

Eén van de manieren waarop de financial met duurzaamheid aan de slag kan, is middels het opzetten en uitwerken van een heldere rapportage over de maatschappelijk verantwoorde activiteiten van de organisatie. Het Global Reporting Initiative heeft in het uitwerken van indicatoren al veel voorwerk verricht.

Duurzaam, ook als het vanuit eigen belang is?

Vaak wordt er gediscussieerd over of duurzaamheid ook echte duurzaamheid is als bedrijven dit doen uit eigen belang. Er zijn immers genoeg bedrijven die MVO oppakken, omdat ze zien dat er geld mee te verdienen is. De redenatie is, dat als bedrijven vanuit deze motivatie toch acties in gang zetten die de aarde of de medemens…

Continue Reading

Vrouwen en de felbegeerde top… gaan we zo de transitie naar een nieuwe economie maken?

Deze blog is in verkorte vorm gepubliceerd in het NRC van 25 maart 2014 In de blog over waarden voor de controller citeerde ik SenterNovum over leiderschap: ‘duurzaam leiderschap is geen rol, maar een fundamentele uitdrukking van jezelf’. Verrast en geïrriteerd was ik daarom toen ik een artikel van mevrouw de Vries Lentsch (genderexpert!) in het…

Continue Reading

Alert zijn of formaliseren?

Afgelopen week zijn drie honours-studenten van FEM van de Hanzehogeschool getraind in het observeren van alertheid in organisaties. Idee erachter is dat we studenten veel leren over hoe je processen kunt structureren en formaliseren (management control). Maar wanneer voegt een procedure nu echt iets toe, en wanneer is het eigenlijk beter deze achterwege te laten?