Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Hoe we tot een eerlijke verdeling van de winst kunnen komen

De vrije markt niet leidt tot een eerlijke verdeling van de winst onder alle mensen. Sociale ondernemers kunnen ons op de goede weg helpen. Hoe, dat lees je hier.

1

De waardevolle lessen van een reis naar Mondragon Corporation

 – Bach boort emotie aan in een strak omschreven structuur – Kees van Houten in ‘Het Vermoeden’ In 2013 schreef ik deze zin in mijn lectorale rede, zoekend naar hoe we structuur en bezieling in organisaties kunnen verenigen. In Arrasate, Spanje, zag ik hiervan een mooi voorbeeld. Samen met collega-lectoren en docenten, de gebiedscoöperatie Westerkwartier en de regio…

Continue Reading

Onze erbarmelijke voedselketen

Hoe meer je je in ons voedselaanbod verdiept, hoe treuriger je wordt. Al jaren laat de Keuringsdienst van Waarde ons bijvoorbeeld zien dat wat we denken te kopen deels op een illusie berust, dat veel producten onder erbarmelijk omstandigheden gemaakt worden, en dat de echte producent maar weinig verdient met zijn product. Ook op de site…

Continue Reading

1

Financiële zeggenschap delen

In een kapitalistische structuur van organiseren staat de aandeelhouder centraal. Veel aandeelhouders kiezen slechts en alleen voor een hoog financieel rendement en zijn vaak weinig betrokken bij de organisatie. De focus op financiële waardecreatie leidt nog wel eens tot ontevreden medewerkers, zij worden immers meer als middel gezien dan als mensen met eigen verlangens. Waardecreatie…

Continue Reading