Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

0

Sustainable Governance

In deze onderzoekslijn zoeken we naar duurzame manieren van control en toezicht.

Meer en meer wordt duidelijk dat de wijze waarop we organisaties besturen (top-down met protocollen, plannen en prestatiemeting) niet leidt tot duurzaam succes. Onderzoek (Kolk et al., 2015; Davis, Schoorman, & Donaldson, 1997) toont tal van negatieve effecten. Zo remt het innovatie en verleidt het de werknemers tot negatief gedrag (dit artikel geeft hiervan een voorbeeld). Dit ondermijnt het succes van de organisatie. Dit roept de vraag op, wat er in de besturing en toezicht van organisaties moet veranderen om tot succesvolle, duurzame organisaties te komen, die zich wendbaar kunnen bewegen in dynamische, complexe omgevingen. Daarover gaat deze onderzoekslijn.

Drie projecten

Binnen deze lijn werken we aan drie projecten. Linda en Roelfke doen onderzoek naar duurzame business modellen in de zorg. Duurzaam staat veelal voor people, planet, profit. Het onderzoek richt zich met name op de P van People: hoe zorg je ervoor dat je je interne organisatie zo inricht dat daadwerkelijk perspectief wordt geboden voor mensen. Je kan hier meer lezen over dit project.

Harma Schut is de projectleider van het transitielab financiering & toezicht in de zorg. Er leeft bij veel zorgorganisaties de wens naar een ander verantwoordings- en het toezichtstelsel, gekoppeld aan de financiering. Hoe dat er uit moet zien, is de rode draad in dit project.

Ten derde is deze onderzoekslijn belegd in het embedded lectoraat Duurzaam Coöperatief Ondernemen. Binnen dit lectoraat doet Willem Foorthuis onderzoek naar de ontwikkeling van coöperatieve netwerken en hoe je deze bestuurt. Hierover kan je hier meer lezen.