Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Samenwerken met koplopers in het Westerkwartier

Afgelopen juni zijn Marcel van der Werf en Marijke van der Ploeg vanuit het Lectoraat Duurzaam Financieel Management aangeschoven bij een sessie van het Koploperproject in Zuidhorn. In deze sessie presenteerden de deelnemende ondernemers hun resultaat uit de nulmeting van hun onderneming op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hieruit bleek dat alle ondernemers al een goede basisscore hadden behaald als startpunt van het project.

De scores gaven iedere ondernemer een helder inzicht in hun mate van maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering en vormen tevens een inspiratiebron voor toekomstige ontwikkelingen binnen het bedrijf. Uit de nulmeting zijn vele ideeën ontstaan bij de ondernemers om hun bedrijf verder te ontwikkelen. Veel investeringsprojecten liggen op het vlak van verduurzaming van energie. Daarnaast zijn er bijvoorbeeld wensen met betrekking tot ontwikkelingen op het vlak van maatschappelijk verantwoord inkopen. Dit betekent onder meer het creëren van ketenverantwoordelijkheid en het bouwen aan de circulaire economie. Deze nieuwe inspiratie voor de ondernemers leidt ertoe dat iedere ondernemer minstens één MVO-investeringsvraagstuk dient op te lossen binnen de onderneming.

Marcel van der Werf hield aan het eind van de dag een kort betoog over op welke manier het lectoraat kan bijdragen aan het beantwoorden van de nieuwe investeringsvraagstukken van de ondernemers. Het lectoraat ziet hierin mogelijkheden om in samenwerking met de gebiedscoöperatie Westerkwartier studenten te laten werken aan de duurzame investeringsvraagstukken op een manier waarin maatschappelijke effecten worden meegenomen in de investeringsberekening. Hierdoor kan een investeringsbeslissing worden gemaakt op een manier die past binnen een maatschappelijk verantwoorde onderneming.

In een vervolgafspraak tussen het Koploperproject, de Gebiedscoöperatie Westerkwartier en het Lectoraat zullen deze ideeën voor samenwerking nader worden bekeken.

 

duurzame investeringenGC Westerkwartierkoplopersproject

Dr. M.F. Boersma • 1 juli 2016


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *