Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Rationaliteit of realiteit?

De besturing van veel publieke organisaties gaat nog uit van een mens die volkomen ‘rationeel’ is. Rationaliteit wil zeggen dat de medewerker een goede inschatting kan maken van alle toekomstige mogelijkheden, met uitgekiende plannen zich een weg baant naar die toekomst, verantwoording aflegt met een mooie set met indicatoren die een exacte weergave zijn van de gewenste impact en die ook nog eens volledig door die medewerker te beïnvloeden zijn. Haal je je target niet, dan krijg je te horen dat je beter je best doen, harder moet werken en anders dreigt een negatieve beoordeling. Er zijn veel mensen die op deze manier ‘falen’ in het leven: overspannen raken, hun creativiteit verliezen, hun bezieling verliezen. Falen ten opzichte van een irrationele norm, namelijk de norm van rationaliteit.

Inmiddels is al vele jaren ‘behavioural economics’ in opkomst, een vakgebied dat aanneemt dat  mensen ook maar gewoon mensen zijn. In 2017 kreeg Thaler voor zijn werk in dit vakgebied de Nobelprijs. Het lectoraat Duurzaam Financieel Management onderzoekt hoe besturing en toezicht in en van organisaties moet veranderen als de rationele grond onder het huidige besturingsparadigma wegvalt. Je leest hier het hele artikel.

behavioural economicsbesturingrationaliteit

Dr. M.F. Boersma • 24 oktober 2017


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *