Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Van beheersen naar inspireren

Hoe bereik je in organisaties het beste je doelen? Vanuit financieel management perspectief wordt nog vaak de rationele besturingsfilosofie aangehangen: bedenk in de top van de organisatie je doelen, vertaal deze naar acties, en koppel aan deze acties meetbare prestatie-indicatoren (het liefst met behulp van de ‘balanced scorecard’). Een voorbeeld: we willen de kwaliteit van…

Continue Reading

Geld, daar draait het om in de economie… of toch niet?

Duurzaam financieel management in een notendop: video Met dank aan het goede werk van Frank Boxman (Mutant Worm) en Jelle Sjoerds (Protime).

Toon aan de top – psychologen aan zet?

Googelen op ‘psycholoog’ en ‘accountant’ levert nog geen vacatures op. Welk accountantsbureau zet -na DNB- de eerste stap? Binnen de accountancybranche hebben ze een eigen term voor voor leiderschap bedacht: ‘toon aan de top’. De NBA schrijft er het volgende over: ‘toon aan de top gaat over de houding en het gedrag van de topleiding…

Continue Reading

Van winst naar waardecreatie

Baseer je je beslissingen en adviezen als financial puur op de monetaire uitkomsten, of kijk je breder? Financials en bedrijfseconomen zijn van oudsher getraind om te denken in termen van financieel rendement en efficiëntie. Zulke financials zullen een investering met een hogere cashflow, maar zonder duurzame impact, verkiezen boven een investering met een duurzame impact…

Continue Reading

Alert zijn of formaliseren?

Afgelopen week zijn drie honours-studenten van FEM van de Hanzehogeschool getraind in het observeren van alertheid in organisaties. Idee erachter is dat we studenten veel leren over hoe je processen kunt structureren en formaliseren (management control). Maar wanneer voegt een procedure nu echt iets toe, en wanneer is het eigenlijk beter deze achterwege te laten?

1

Democratische organisaties

In de blog ‘financieel zeggenschap delen‘ schreef ik over de rol van de aandeelhouder in de focus op het financieel rendement van de organisatie. Arbeid is dan slechts een middel om winst te maximaliseren. Je kan organisaties echter ook vanuit het perspectief van zingeving beschouwen; organisaties zijn dan gemeenschappen van mensen die waardevolle activiteiten uitvoeren….

Continue Reading

Economie van goed en kwaad

Is de economische wetenschap wel zo rationeel als ze pretendeert te zijn. In zijn boek ‘De economie van goed en kwaad’ presenteert Thomas Sedlácek een culturele geschiedenis (van de oude Grieken, de bijbel en een aantal filosofen) en hoe die van invloed is geweest op ons huidige economisch denken. Zijn visie werd tevens gepresenteerd in de…

Continue Reading

Gedrag en groepsdynamische processen bij banken

De Nederlandsche Bank heeft de inhoud van haar toezichthoudende rol verbreed. In 2011/2012 heeft zij een onderzoek uitgevoerd naar het gedrag in de bestuurskamer van financiële instellingen. Hieruit blijkt dat ‘bestuurders te weinig aandacht hebben voor en zich te weinig bewust zijn van het eigen gedrag en van de groepsdynamische processen die van invloed zijn…

Continue Reading

Waarom ging het mis (en blijkt er niet veel te veranderen) bij de banken?

In 2008 ging Lehman Brothers, een grote bank in de VS, failliet. Het bleek de eerste te zijn in een rij van velen. In Nederland zijn er inmiddels drie banken genationaliseerd: Fortis, ABN-Amro en SNS. ING kreeg een kapitaalinjectie van 10 miljard euro, Aegon ontving 3 miljard. Ook de val van Icesave staat nog vers…

Continue Reading

1 7 8 9 10