Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Heb je er ook wat van gezegd tegen juf?

Afgelopen week vertelde mijn zoon van 8 dat hij vond dat juf een klasgenootje onterecht had toegesproken. Toen ik aan hem vroeg of hij dat ook tegen juf had gezegd, was zijn antwoord: ‘nee, want dan wordt juf boos op mij’. Zie hier zijn beleving over de ruimte die hij voelt om het ‘tegen juf’…

Continue Reading

Duurzaam financieel leiderschap – hoe weerstaat de controller de druk uit de bestuurskamer?

‘Duurzaam leiderschap is geen rol, maar een fundamentele uitdrukking van jezelf’. Dat staat in deze publicatie van SenterNovum over duurzame besluitvorming. In deze publicatie legt SenterNovum de relatie tussen leiderschap en 4 klassieke deugden, te weten Wijsheid, Realiteitszin, Moed en Betrokkenheid. Ik citeer het volgende uit deze publicatie (p.5) (omdat ik het zelf niet beter…

Continue Reading

Welke betekenis geeft een financial aan gebeurtenissen?

Binnen opleidingen leren we studenten door een bepaalde bril naar de werkelijkheid te kijken, en hoe ze met kennis en vaardigheden kunnen interveniëren op die werkelijkheid. Dit bedacht ik me laatst weer eens, toen ik over Weick las, en zijn ‘enactment theory’. De kern van dit gedachtegoed is dat mensen voortdurend betekenis geven aan gebeurtenissen;…

Continue Reading

Monetair waarderen van planet en people: een goede stap voorwaarts of riskant?

Hoe kun je als controller in een organisatie duurzaamheid op de agenda krijgen? Bij PUMA hebben ze daar wat op bedacht: verwerk de ecologische voetafdruk als cijfers in je jaarrekening. Komt de monetaire winst nog op 230 mln uit, vermindert met de schade die toegebracht wordt aan de aarde blijft er bij Puma in 2010…

Continue Reading

Voorkom herhaling van Liborschandaal door moreel besef, kwetsbaarheid, sociale verbondenheid en moed

De fraude met de liborrente was natuurlijk al een tijd bekend, toch had ik even tijd nodig om alle nieuwe berichtgeving hierover te verwerken. De mails die openbaar zijn geworden laten zien hoe mensen in een groep samen afdrijven van een moreel besef. En dan ook nog bij de Rabobank, een bank waar ook ik…

Continue Reading

Van beheersen naar inspireren

Hoe bereik je in organisaties het beste je doelen? Vanuit financieel management perspectief wordt nog vaak de rationele besturingsfilosofie aangehangen: bedenk in de top van de organisatie je doelen, vertaal deze naar acties, en koppel aan deze acties meetbare prestatie-indicatoren (het liefst met behulp van de ‘balanced scorecard’). Een voorbeeld: we willen de kwaliteit van…

Continue Reading

Geld, daar draait het om in de economie… of toch niet?

Duurzaam financieel management in een notendop: video Met dank aan het goede werk van Frank Boxman (Mutant Worm) en Jelle Sjoerds (Protime).

Toon aan de top – psychologen aan zet?

Googelen op ‘psycholoog’ en ‘accountant’ levert nog geen vacatures op. Welk accountantsbureau zet -na DNB- de eerste stap? Binnen de accountancybranche hebben ze een eigen term voor voor leiderschap bedacht: ‘toon aan de top’. De NBA schrijft er het volgende over: ‘toon aan de top gaat over de houding en het gedrag van de topleiding…

Continue Reading

Van winst naar waardecreatie

Baseer je je beslissingen en adviezen als financial puur op de monetaire uitkomsten, of kijk je breder? Financials en bedrijfseconomen zijn van oudsher getraind om te denken in termen van financieel rendement en efficiëntie. Zulke financials zullen een investering met een hogere cashflow, maar zonder duurzame impact, verkiezen boven een investering met een duurzame impact…

Continue Reading

1 7 8 9 10