Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Wat studenten de hogeschool adviseren over duurzaamheid

Vorige week mocht ik tijdens de minor ‘financieel management’ met  20 studenten in gesprek over het duurzaamheidsbeleid van de hogeschool en de gevolgen van keuzes hierin voor de planning & control cyclus. Op basis van het duurzaamheidsverslag van de Universiteit van Gent, vroeg ik hen  – als stakeholders van de Hanzehogeschool –  welke maatregelen zij van…

Continue Reading

Hoe wetgeving en beleid de vrijheid van mensen kan ondersteunen

In de blog ‘de bezwaren van prestatiesturing’ schrijf ik over de  argumenten die pleiten tegen het gebruik  van deze wijze van besturing. Ook gaf ik kort aan wat wel goed zou zijn. Toch blijft die suggestie voor vele mensen te vaag, te ongrijpbaar. Het is vooral niet voldoende binnen het huidige klimaat van verantwoording en…

Continue Reading

Gerbrandy waart nog steeds door Nederland

Een regelmatig terugkerend thema binnen duurzaam financieel management is de governance, de control van organisaties. Hoe bestuur je ondernemingen nu goed? Het is een vraag die Pieter Sjoerds Gerbrandy, minister-president tijdens de 2e Wereldoorlog, al bezig hield[1]. De industriële ontwikkelingen in de 19e eeuw betekende massaproductie en vervreemding van het werk. Arbeiders moesten lang en…

Continue Reading

2

De bezwaren van prestatiesturing

De bonuscultuur binnen banken heeft laten zien wat hiervan het effect kan zijn. Kilian Wawoe schreef er in 2010 al een proefschrift over. Het leidt tot risicovol gedrag dat een bank naar de afgrond kan brengen, tot fraude en korte termijn focus. Verontwaardigd zijn we over zulk korte termijn, egoïstisch gedrag. Maar realiseren we ons…

Continue Reading

Hoe nemen we de ander mee naar een menselijke dominante logica?

Op een mooie locatie – Het van Swinderen Huys – in hartje Groningen nam ik vanochtend deel aan een dialoogsessie over ‘democratie en bezieling in organisaties’. We hadden een prachtig gezelschap aan tafel:   Gjalt de Jong – Rijksuniversiteit Groningen (organisator) Ed Scherbeyn – Synergon SW Kasper Kuiper – Synergon SW Gabriel Anthonio – Verslavingszorg…

Continue Reading

De krachtbatterij: de eerste stap tot verandering?

Deze blog is van Koos Reitsma, lid van het lectoraat. Deze blog werd ook gepubliceerd op 21 mei 2015 in het Dagblad van het Noorden. Onlangs verscheen daar een bijzonder nieuwsbericht: Autofabrikant Tesla gaat een krachtbatterij op de particuliere markt brengen. Deze krachtbatterij zal zon- en windenergie zo effectief mogelijk opslaan, zodat u als particulier…

Continue Reading

Financiële professionals opleiden tot duurzame business partners

Welke kennis hebben de financiële professionals en accountants nodig voor een duurzame toekomst? En hoe moeten hun opleidingen er dan uitzien? Een nieuw inspiratiedocument laat dat zien. Vanuit een initiatief van Het Groene Brein hebben professionals uit de financiële sector een jaar lang hebben samengewerkt met hogescholen en universiteiten aan vernieuwde curricula voor de hogere financiële…

Continue Reading

1

Controllers: veranker MVO in de planning & control cyclus!

Steeds meer organisaties willen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zij streven naar meer dan alleen monetaire winstmaximalisatie: er moet ook winst worden gecreëerd voor de mens, samenleving en milieu. Als de MVO-ambities meer zijn dan window-dressing, dan moet die winst hard aantoonbaar zijn. Dat kan alleen als duurzaamheid wordt verankerd in de strategische kaders en vast…

Continue Reading

Management control en het onverwachte

De traditionele wijze van management control, zoals al eerder op deze site beschreven, is dat een bedachte toekomst bereikt kan worden door plannen te maken en deze uit te voeren. Vervolgens meten we of de doelen worden gehaald, en op basis daarvan zetten we weer nieuwe acties uit. Mensen die zo leven en werken worden…

Continue Reading

1 3 4 5 6 7 10