Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

De krachtbatterij: de eerste stap tot verandering?

Deze blog is van Koos Reitsma, lid van het lectoraat. Deze blog werd ook gepubliceerd op 21 mei 2015 in het Dagblad van het Noorden. Onlangs verscheen daar een bijzonder nieuwsbericht: Autofabrikant Tesla gaat een krachtbatterij op de particuliere markt brengen. Deze krachtbatterij zal zon- en windenergie zo effectief mogelijk opslaan, zodat u als particulier…

Continue Reading

Financiële professionals opleiden tot duurzame business partners

Welke kennis hebben de financiële professionals en accountants nodig voor een duurzame toekomst? En hoe moeten hun opleidingen er dan uitzien? Een nieuw inspiratiedocument laat dat zien. Vanuit een initiatief van Het Groene Brein hebben professionals uit de financiële sector een jaar lang hebben samengewerkt met hogescholen en universiteiten aan vernieuwde curricula voor de hogere financiële…

Continue Reading

1

Controllers: veranker MVO in de planning & control cyclus!

Steeds meer organisaties willen maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO). Zij streven naar meer dan alleen monetaire winstmaximalisatie: er moet ook winst worden gecreëerd voor de mens, samenleving en milieu. Als de MVO-ambities meer zijn dan window-dressing, dan moet die winst hard aantoonbaar zijn. Dat kan alleen als duurzaamheid wordt verankerd in de strategische kaders en vast…

Continue Reading

Management control en het onverwachte

De traditionele wijze van management control, zoals al eerder op deze site beschreven, is dat een bedachte toekomst bereikt kan worden door plannen te maken en deze uit te voeren. Vervolgens meten we of de doelen worden gehaald, en op basis daarvan zetten we weer nieuwe acties uit. Mensen die zo leven en werken worden…

Continue Reading

2

Balanceren tussen maakbaarheid en kwetsbaarheid

Het zoeken naar duurzame manieren van management control is één van de thema’s waar het lectoraat duurzaam financieel management onderzoek naar doet. Vanuit financieel management leren we de studenten van oudsher over hoe je resultaatgestuurd werken kan inrichten: prestatie-indicatoren, procedures en bestuurlijke informatievoorziening zijn hierbinnen belangrijke instrumenten. Veel literatuur laat zien er risico’s kleven aan resultaatsturing. Dit weekend…

Continue Reading

Een remedie tegen beheerszucht

We dwingen heel wat af in organisaties. In de zorg dwingt de financier de zorgaanbieders in hun inkoopeisen, de accountant dwingt processen in procedures, het ministerie dwingt onderwijs in de accreditatiemal. We worden boos als mensen niet in de pas lopen met onze verwachtingen. We dwingen met de allerbeste bedoelingen: kwaliteit stimuleren en waarborgen, het…

Continue Reading

1

Werken aan duurzame businessmodellen

Deze week werd bekend dat De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) 2 miljoen euro geeft aan vijf verschillende onderzoeksprogramma’s gericht op ‘Duurzame Businessmodellen’ (zie hier voor het nieuwsbericht). Het geld wordt verdeeld over 5 consortia van wetenschappers. In het eerste consortium participeert dit lectoraat. Het idee is ontstaan vanuit een intensieve samenwerking met Stichting Phusis. 

Van planning & control naar reflect & create

Mijn zoon gaat sinds september dit jaar naar de middelbare school. En nu, na een week of 10 hard werken, zie ik in ons huis de ‘downward spiral’ van Benjamin Zander ontstaan. Zoonlief moet aan alle eisen gaan voldoen die wij als maatschappij voor hem bedacht hebben. Franse woordjes leren, de ICT-systemen leren begrijpen die…

Continue Reading

Rapporteren over “living together in social forms reflecting human dignity”

Afgelopen zondagavond wilde ik besteden aan een blog over SEKEM, een duurzame organisatie in Egypte. Ik keek nog even mijn twitters door, en zag tot mijn verrassing dat precies die avond Tegenlicht een uitzending aan hen zou besteden. De blog moest dus nog maar even blijven liggen! Er kwamen veel positieve reacties op de uitzending…

Continue Reading

1 3 4 5 6 7 10