Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Sturen op duurzaamheid

Deze maand in het ControllersMagazine een interview met Margreet Boersma over hoe controllers kunnen sturen op duurzaamheid.

Onze erbarmelijke voedselketen

Hoe meer je je in ons voedselaanbod verdiept, hoe treuriger je wordt. Al jaren laat de Keuringsdienst van Waarde ons bijvoorbeeld zien dat wat we denken te kopen deels op een illusie berust, dat veel producten onder erbarmelijk omstandigheden gemaakt worden, en dat de echte producent maar weinig verdient met zijn product. Ook op de site…

Continue Reading

De ontmanteling van de regionale samenleving

Dit artikel is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden op donderdag 29 oktober 2015 en is een co-productie met Willem Foorthuis Het voorgenomen besluit van het gerechtsbestuur om de rechtbank van Assen te ontmantelen en de strijd die de rechters nu laten zien om dit te voorkomen, toont de permanente focus van organisaties op…

Continue Reading

Van een monetaire balans naar een waardenbalans

Jan Jonker vertelde onlangs over het concept van hybride bankieren. Als ik hem goed begrijp, zoekt hij naar een manier waarin we niet alleen maar geld op onze bankrekening hebben, maar meerdere waarden. Dat we elkaar niet alleen in geld betalen, maar ook in credits voor vriendelijkheid, tijd, zorg voor de natuur of kwaliteit. Mindboggling!…

Continue Reading

Wat studenten de hogeschool adviseren over duurzaamheid

Vorige week mocht ik tijdens de minor ‘financieel management’ met  20 studenten in gesprek over het duurzaamheidsbeleid van de hogeschool en de gevolgen van keuzes hierin voor de planning & control cyclus. Op basis van het duurzaamheidsverslag van de Universiteit van Gent, vroeg ik hen  – als stakeholders van de Hanzehogeschool –  welke maatregelen zij van…

Continue Reading

Hoe wetgeving en beleid de vrijheid van mensen kan ondersteunen

In de blog ‘de bezwaren van prestatiesturing’ schrijf ik over de  argumenten die pleiten tegen het gebruik  van deze wijze van besturing. Ook gaf ik kort aan wat wel goed zou zijn. Toch blijft die suggestie voor vele mensen te vaag, te ongrijpbaar. Het is vooral niet voldoende binnen het huidige klimaat van verantwoording en…

Continue Reading

Gerbrandy waart nog steeds door Nederland

Een regelmatig terugkerend thema binnen duurzaam financieel management is de governance, de control van organisaties. Hoe bestuur je ondernemingen nu goed? Het is een vraag die Pieter Sjoerds Gerbrandy, minister-president tijdens de 2e Wereldoorlog, al bezig hield[1]. De industriële ontwikkelingen in de 19e eeuw betekende massaproductie en vervreemding van het werk. Arbeiders moesten lang en…

Continue Reading

2

De bezwaren van prestatiesturing

De bonuscultuur binnen banken heeft laten zien wat hiervan het effect kan zijn. Kilian Wawoe schreef er in 2010 al een proefschrift over. Het leidt tot risicovol gedrag dat een bank naar de afgrond kan brengen, tot fraude en korte termijn focus. Verontwaardigd zijn we over zulk korte termijn, egoïstisch gedrag. Maar realiseren we ons…

Continue Reading

Hoe nemen we de ander mee naar een menselijke dominante logica?

Op een mooie locatie – Het van Swinderen Huys – in hartje Groningen nam ik vanochtend deel aan een dialoogsessie over ‘democratie en bezieling in organisaties’. We hadden een prachtig gezelschap aan tafel:   Gjalt de Jong – Rijksuniversiteit Groningen (organisator) Ed Scherbeyn – Synergon SW Kasper Kuiper – Synergon SW Gabriel Anthonio – Verslavingszorg…

Continue Reading

1 2 3 4 5 6 10