Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Lokale duurzaamheid in de fiscaliteit. Of is het duurzaamheid in de lokale fiscaliteit?

‘Duurzaamheid’ en ‘fiscaliteit’, twee woorden die op het eerste gezicht niet bij elkaar lijken te horen. Duurzaamheid koppelen we aan gedrag. Hoe kunnen we met een langetermijnvisie de wereld om ons heen beter te maken zonder de leidraad ‘financieel moet ik er op vooruit gaan’. Maar die fiscaliteit, dat is onder andere de belastingwetgeving met…

Continue Reading

Onderzoeksprogramma op het thema Renewable Energy

Binnen het Lectoraat Duurzaam Financieel Management bestaan een aantal onderzoeksprogramma’s. Recent is gestart met de onderzoekslijn: Building the renewable energy entrepreneurship ecosystem in the Energy Valley Het doel van dit onderzoeksprogramma is om innovatie en banengroei in de duurzame energie-sector in Noord-Nederland te stimuleren. Daarvoor onderzoeken we het “entrepreneurship ecosystem” van de duurzame energie-sector in…

Continue Reading

Hoe duurzaam zijn de 2e jaars?

Tweedejaars van het instituut FEM laten zien dat ze wel bekend zijn met het onderwerp. Maar de meerderheid laat nog geen duurzaam gedrag zien, en eigen belang of het voorkomen van straf zijn de belangrijkste drijfveren voor duurzaamheid. Dit blijkt uit een peiling onder deze studenten tijdens het introductiecollege Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.    

1

De waardevolle lessen van een reis naar Mondragon Corporation

 – Bach boort emotie aan in een strak omschreven structuur – Kees van Houten in ‘Het Vermoeden’ In 2013 schreef ik deze zin in mijn lectorale rede, zoekend naar hoe we structuur en bezieling in organisaties kunnen verenigen. In Arrasate, Spanje, zag ik hiervan een mooi voorbeeld. Samen met collega-lectoren en docenten, de gebiedscoöperatie Westerkwartier en de regio…

Continue Reading

Meer en meer bedrijven heroverwegen hun wijze van besturing

Rethinking performance management is at the top of many executive teams’ agendas, but what drove the change in this direction? Regelmatig publiceren we op deze site kennis over management control en de zoektocht naar hoe we de menselijke maat hier weer in terug kunnen krijgen. Dat het een thema is, blijkt wel uit dit artikel…

Continue Reading

Samenwerken met koplopers in het Westerkwartier

Afgelopen juni zijn Marcel van der Werf en Marijke van der Ploeg vanuit het Lectoraat Duurzaam Financieel Management aangeschoven bij een sessie van het Koploperproject in Zuidhorn. In deze sessie presenteerden de deelnemende ondernemers hun resultaat uit de nulmeting van hun onderneming op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Hieruit bleek dat alle ondernemers…

Continue Reading

Duurzaam businessmodel: de regie terug aan de mensen

“Wie toewerkt naar de oplossing van het probleem, verliest de financiering. Zo cynisch is het”, zegt Bart de Bruin, directeur van Stichting Phusis. “Het zou me heel wat waard zijn als we onze eigen mammoettanker van systemen in de zorg op zijn kop konden krijgen. Leiderschap is de regie aan de mensen teruggeven, ook aan…

Continue Reading

De Panama Papers – hebzucht als illusie voor persoonlijk geluk

De Panama Papers tonen dat hebzucht nog volop aanwezig is. Hebzucht belemmert onze reis naar een duurzame wereld, tenzij we diezelfde hebzucht ten goede weten te gebruiken (als zonnepanelen ineens hip worden bijvoorbeeld). Skidelsky zei eens dat ‘hebzucht de natuurlijke neiging heeft om sterker te worden als ze niet wordt afgeremd door ethische discipline’. Deze…

Continue Reading

Why, tell me why….

Een korte vraag, omdat mij toch iedere keer weer iets verrast (een heerlijke motivator voor het doen van onderzoek!). Ik lees een artikel over onderzoek dat in 1971 reeds startte, over de negatieve effecten van extrinsieke beloning op intrinsieke motivatie. Uit de meta-analyse blijkt dat als er een beloning wordt gegeven voor zowel betrokkenheid bij…

Continue Reading

1 2 3 4 5 10