Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

We’re just another brick in the wall?

Hoe kan het toch dat we de aarde, onze enige basis voor leven, vervuilen? Dat we nu lucht gaan vangen in Zuid-Korea, zodat mensen schone lucht via een buisje kunnen inademen? Dat mensen ontevreden zijn, zelfs al hebben ze een dak boven hun hoofd en voldoende te eten? Er zijn de afgelopen periode een paar…

Continue Reading

De Hanzehogeschool gaat voor duurzaam!

Afgelopen weken hebben vele medewerkers van de Hanzehogeschool hun schouders gezet onder het uitwerken van een plan om de school de duurzaamste van Nederland te maken. De flow waarin dit tot stand kwam, laat zien dat passie en gedrevenheid voor een gezamenlijk thema tot grote prestaties kan leiden. Op 16 mei werd het adviesrapport aan…

Continue Reading

De expertise van het lectoraat

Het lectoraat is inmiddels bijna 5 jaar onderweg. In de afgelopen jaren hebben we vele duurzaam- financiële thema’s verkend door middel van onderzoek door studenten. Duurzaam beleggen, efficiënte door duurzaamheid en crowdfunding zijn maar 3 voorbeelden van de vele onderwerpen die voorbij zijn gekomen. Twee thema’s kwamen steeds weer terug, een derde bleek een goede…

Continue Reading

Op weg naar het complete business model

De huidige ontwikkelingen in de maatschappij leiden ertoe dat conventionele business modellen niet alle gecreëerde waarden in het business model laten terugkomen. Dit heeft tot gevolg dat deze niet onderkende waarden ook niet in het verdienmodel terugkomen. Hierdoor kunnen nieuwe business kansen niet doorgaan of bestaande business modellen onrendabel worden. Dit probleem wordt erkend in…

Continue Reading

Lange termijn financieel beleid bij bedrijven is duurzamer

Een zojuist uitkomen studie van McKinsey toont dat bedrijven winstgevender zijn op de lange termijn, als ze die lange termijn horizon ook als uitgangspunt nemen bij hun beslissingen! Ook hebben ze minder last van economische crisissen. Het verschil tussen deze twee typen bedrijven is o.a. dat bedrijven met een lange termijn horizon consistenter investeren, dus ook…

Continue Reading

Financiering van de aardbevingsschade in Groningen vanuit rentmeesterschap

Deze blog is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden op 30 januari 2017 Deze week waart Freek de Jonge door het Groninger land. Met zijn aanwezigheid wekt hij opnieuw de aandacht voor een stille ramp die zich in deze provincie voltrekt. Freek stelt de schade en het psychisch leed gelijk met de watersnoodramp van…

Continue Reading

Kerstgroet

Eigenlijk is er uiteindelijk maar één ding echt belangrijk in deze wereld: dat alle levende wezens het goed hebben op deze aarde, in de korte tijd dat ze bestaan. Leven in vrede, in goede gezondheid, in harmonie met de mensen om je heen en een comfortabel huis waar je je veilig kan voelen. We weten…

Continue Reading

Bedrijven gedijen bij democratisch model

Vandaag (22 november) in de Leeuwarder Courant een opinie van het lectoraat over de problemen bij de politie en wat de oplossing kan zijn.

2

Here’s the thing: It’s time for a renewable energy scalerator!

Wietze van Dijk Energie wordt gratis, dat las ik onlangs in het Financieel Dagblad. Zonne-energie biedt zoveel mogelijkheden voor de toekomst dat door verschillende “experts” wordt genoemd dat er in de toekomst (voorspellingen variëren tussen de 15 en 25 jaar) een overvloed aan energie is, en dat dit voor iedereen op de wereld gratis zou…

Continue Reading

1 2 3 4 10