Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

De expertise van het lectoraat

Het lectoraat is inmiddels bijna 5 jaar onderweg. In de afgelopen jaren hebben we vele duurzaam- financiële thema’s verkend door middel van onderzoek door studenten. Duurzaam beleggen, efficiënte door duurzaamheid en crowdfunding zijn maar 3 voorbeelden van de vele onderwerpen die voorbij zijn gekomen. Twee thema’s kwamen steeds weer terug, een derde bleek een goede…

Continue Reading

Op weg naar het complete business model

De huidige ontwikkelingen in de maatschappij leiden ertoe dat conventionele business modellen niet alle gecreëerde waarden in het business model laten terugkomen. Dit heeft tot gevolg dat deze niet onderkende waarden ook niet in het verdienmodel terugkomen. Hierdoor kunnen nieuwe business kansen niet doorgaan of bestaande business modellen onrendabel worden. Dit probleem wordt erkend in…

Continue Reading

Lange termijn financieel beleid bij bedrijven is duurzamer

Een zojuist uitkomen studie van McKinsey toont dat bedrijven winstgevender zijn op de lange termijn, als ze die lange termijn horizon ook als uitgangspunt nemen bij hun beslissingen! Ook hebben ze minder last van economische crisissen. Het verschil tussen deze twee typen bedrijven is o.a. dat bedrijven met een lange termijn horizon consistenter investeren, dus ook…

Continue Reading

Financiering van de aardbevingsschade in Groningen vanuit rentmeesterschap

Deze blog is gepubliceerd in het Dagblad van het Noorden op 30 januari 2017 Deze week waart Freek de Jonge door het Groninger land. Met zijn aanwezigheid wekt hij opnieuw de aandacht voor een stille ramp die zich in deze provincie voltrekt. Freek stelt de schade en het psychisch leed gelijk met de watersnoodramp van…

Continue Reading

Kerstgroet

Eigenlijk is er uiteindelijk maar één ding echt belangrijk in deze wereld: dat alle levende wezens het goed hebben op deze aarde, in de korte tijd dat ze bestaan. Leven in vrede, in goede gezondheid, in harmonie met de mensen om je heen en een comfortabel huis waar je je veilig kan voelen. We weten…

Continue Reading

Bedrijven gedijen bij democratisch model

Vandaag (22 november) in de Leeuwarder Courant een opinie van het lectoraat over de problemen bij de politie en wat de oplossing kan zijn.

2

Here’s the thing: It’s time for a renewable energy scalerator!

Wietze van Dijk Energie wordt gratis, dat las ik onlangs in het Financieel Dagblad. Zonne-energie biedt zoveel mogelijkheden voor de toekomst dat door verschillende “experts” wordt genoemd dat er in de toekomst (voorspellingen variëren tussen de 15 en 25 jaar) een overvloed aan energie is, en dat dit voor iedereen op de wereld gratis zou…

Continue Reading

Lokale duurzaamheid in de fiscaliteit. Of is het duurzaamheid in de lokale fiscaliteit?

‘Duurzaamheid’ en ‘fiscaliteit’, twee woorden die op het eerste gezicht niet bij elkaar lijken te horen. Duurzaamheid koppelen we aan gedrag. Hoe kunnen we met een langetermijnvisie de wereld om ons heen beter te maken zonder de leidraad ‘financieel moet ik er op vooruit gaan’. Maar die fiscaliteit, dat is onder andere de belastingwetgeving met…

Continue Reading

Onderzoeksprogramma op het thema Renewable Energy

Binnen het Lectoraat Duurzaam Financieel Management bestaan een aantal onderzoeksprogramma’s. Recent is gestart met de onderzoekslijn: Building the renewable energy entrepreneurship ecosystem in the Energy Valley Het doel van dit onderzoeksprogramma is om innovatie en banengroei in de duurzame energie-sector in Noord-Nederland te stimuleren. Daarvoor onderzoeken we het “entrepreneurship ecosystem” van de duurzame energie-sector in…

Continue Reading

1 2 3 4 10