Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

1

Democratische organisaties

In de blog ‘financieel zeggenschap delen‘ schreef ik over de rol van de aandeelhouder in de focus op het financieel rendement van de organisatie. Arbeid is dan slechts een middel om winst te maximaliseren. Je kan organisaties echter ook vanuit het perspectief van zingeving beschouwen; organisaties zijn dan gemeenschappen van mensen die waardevolle activiteiten uitvoeren….

Continue Reading

Economie van goed en kwaad

Is de economische wetenschap wel zo rationeel als ze pretendeert te zijn. In zijn boek ‘De economie van goed en kwaad’ presenteert Thomas Sedlácek een culturele geschiedenis (van de oude Grieken, de bijbel en een aantal filosofen) en hoe die van invloed is geweest op ons huidige economisch denken. Zijn visie werd tevens gepresenteerd in de…

Continue Reading

Gedrag en groepsdynamische processen bij banken

De Nederlandsche Bank heeft de inhoud van haar toezichthoudende rol verbreed. In 2011/2012 heeft zij een onderzoek uitgevoerd naar het gedrag in de bestuurskamer van financiële instellingen. Hieruit blijkt dat ‘bestuurders te weinig aandacht hebben voor en zich te weinig bewust zijn van het eigen gedrag en van de groepsdynamische processen die van invloed zijn…

Continue Reading

Waarom ging het mis (en blijkt er niet veel te veranderen) bij de banken?

In 2008 ging Lehman Brothers, een grote bank in de VS, failliet. Het bleek de eerste te zijn in een rij van velen. In Nederland zijn er inmiddels drie banken genationaliseerd: Fortis, ABN-Amro en SNS. ING kreeg een kapitaalinjectie van 10 miljard euro, Aegon ontving 3 miljard. Ook de val van Icesave staat nog vers…

Continue Reading

Wanneer handel ik duurzaam?

Wanneer handel ik duurzaam en wanneer niet? Uiteraard is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Maar er over nadenken helpt wel om alle  opties de revue te laten passeren. De ethiek kan je hierbij helpen. Harvard heeft een prachtige cursus online gezet. Het gaat je helpen om tot de juiste beslissing te komen!

1

Financiële zeggenschap delen

In een kapitalistische structuur van organiseren staat de aandeelhouder centraal. Veel aandeelhouders kiezen slechts en alleen voor een hoog financieel rendement en zijn vaak weinig betrokken bij de organisatie. De focus op financiële waardecreatie leidt nog wel eens tot ontevreden medewerkers, zij worden immers meer als middel gezien dan als mensen met eigen verlangens. Waardecreatie…

Continue Reading

Welkom!

Deze site verzamelt kennis over MVO voor de financial. Het is een initiatief van Margreet F. Boersma in het kader van haar lectoraat duurzaam financieel management aan de Hanzehogeschool te Groningen. Dit lectoraat is gegrondvest in de visie dat we in de wereld het goede, het schone en het juiste moeten nastreven. De markt dwingt…

Continue Reading

1 8 9 10