Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Wanneer handel ik duurzaam?

Wanneer handel ik duurzaam en wanneer niet? Uiteraard is hier geen eenduidig antwoord op te geven. Maar er over nadenken helpt wel om alle  opties de revue te laten passeren. De ethiek kan je hierbij helpen. Harvard heeft een prachtige cursus online gezet. Het gaat je helpen om tot de juiste beslissing te komen!

1

Financiële zeggenschap delen

In een kapitalistische structuur van organiseren staat de aandeelhouder centraal. Veel aandeelhouders kiezen slechts en alleen voor een hoog financieel rendement en zijn vaak weinig betrokken bij de organisatie. De focus op financiële waardecreatie leidt nog wel eens tot ontevreden medewerkers, zij worden immers meer als middel gezien dan als mensen met eigen verlangens. Waardecreatie…

Continue Reading

Welkom!

Deze site verzamelt kennis over MVO voor de financial. Het is een initiatief van Margreet F. Boersma in het kader van haar lectoraat duurzaam financieel management aan de Hanzehogeschool te Groningen. Dit lectoraat is gegrondvest in de visie dat we in de wereld het goede, het schone en het juiste moeten nastreven. De markt dwingt…

Continue Reading

1 8 9 10