Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

0

Management Control for Sustainability

Steeds meer dringt het besef door dat er geen andere weg meer is dan duurzaam ondernemen. Organisaties die dit inzien streven naar meer dan alleen financiële winstmaximalisatie: er moet ook winst worden gecreëerd voor de mens, samenleving en milieu. Als de MVO-ambities meer zijn dan window-dressing, dan moet die winst hard aantoonbaar zijn. Dat kan alleen als duurzaamheid wordt verankerd in de strategische kaders en vast onderdeel is van de planning & control-cyclus. Daarmee ligt MVO op het bord van de controller. In deze onderzoekslijn zoeken we ontwikkelen we instrumenten die de controller kan gebruiken om het leiderschap in MVO op zich te nemen. Een inventarisatie van deze instrumenten is beschreven in dit artikel. Om deze verder te ontwikkelen werken we samen met bedrijven. Vanaf september 2018 start een gesubsidieerd project, waarin we de impact van sociale ondernemingen zichtbaar gaan maken! Dan van der Bijl is de projectleider van deze onderzoekslijn.