Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Lokale duurzaamheid in de fiscaliteit. Of is het duurzaamheid in de lokale fiscaliteit?

‘Duurzaamheid’ en ‘fiscaliteit’, twee woorden die op het eerste gezicht niet bij elkaar lijken te horen. Duurzaamheid koppelen we aan gedrag. Hoe kunnen we met een langetermijnvisie de wereld om ons heen beter te maken zonder de leidraad ‘financieel moet ik er op vooruit gaan’. Maar die fiscaliteit, dat is onder andere de belastingwetgeving met haar financiën. Die wetgeving komt tot stand in het Nederlandse Parlement. Dus hoe kan ik als individu daar nu invloed op uitoefenen?

Soms ligt het antwoord dichter in de buurt dan ik zelf had gedacht. De lokale overheid doet immers ook aan een vorm van wetgeving. Zo is te lezen in het Dagblad van het Noorden (15 juni 2016) dat de gemeente Loppersum de mogelijkheid gaat onderzoeken lokale zonneparken vrij te stellen van onroerendezaakbelasting (ozb).

De lokale overheid zoals gemeenten hebben immers het recht om Gemeentelijke belastingen te heffen. Daarnaast mag een gemeente een vergoeding (leges) vragen aan een inwoner om bepaalde kosten door te berekenen. De leges op grond van een bouw- of omgevingsvergunning is hier een bekend voorbeeld van.

Lokale overheden hebben dus ook de mogelijkheid om belastingheffing in te zetten om energieprojecten te stimuleren door bijvoorbeeld een vrijstelling van ozb voor zonneparken en windturbines. Voor inwoners van een gemeente kan dat financieel interessant zijn. Helemaal als de inwoner stil staat bij een duurzame investering. De vraag komt dan naar voren in hoeverre de legeskosten voor de omgevingsvergunning vrijgesteld kunnen worden, wanneer het gaat om een zonnepanelenpark. De leges wordt zo alleen betaald over het gebouw waarop de zonnepanelen ingebouwd zijn, en niet over de zonnepanelen an sich. Dit is een mooi fiscaal (voordelig) lokaal duurzaamheid. We spreken over geïntegreerd, omdat zonnepanelen die los staan, sowieso geen onderdeel uit maken van gebouw, en dus ook niet van de waardering voor de ozb.

Een dergelijke mogelijkheid in de lokale regelgeving moet zorgvuldig gedaan en ingevoerd worden. Bij besluitvorming binnen de lokale overheid is het niet alleen belangrijk te kijken wie het besluit neemt. Ook is van belang hoe het besluit van de gemeente tekstueel is opgesteld. En is het besluit opgesteld binnen de ruimte die bijvoorbeeld de Gemeentewet geeft. Bovendien dient het besluit financieel te worden doorberekend. Helemaal voor een mogelijk besluit gekoppeld aan duurzaamheid: Het verlenen van vrijstellingen in de lokale belastingheffing is één, maar hoe pakt het uit als naar de begroting wordt gekeken. En tenslotte, hoe te communiceren intern en extern naar de inwoners van de gemeente.

Deze kennis vormt een prachtige brug naar de minor Lokale Overheid, dit schooljaar gestart door het Instituut FEM. Studenten van verschillende opleidingen zoals Fiscaal Recht & Economie, Bedrijfseconomie, Vastgoed & Makelaardij, Bedrijfskunde leren in twee blokken over wetgeving, besluitvorming, financiën, belastingheffing en communicatie bij de lokale overheid. Zo lijken voor mij gebeurtenissen samen te vallen: een artikel over een voornemen van een lokale overheid en de start van een Minor Lokale Overheid.

Concluderend kunnen we zeggen dat, met het oog op een duurzame toekomst het effectief is als inwoners gestimuleerd worden om te investeren in duurzaamheid. Gedrag van inwoners van een Gemeente kan een lichte stimulans krijgen via lokale belastingregels, bijvoorbeeld als de inwoner weet dat bestanddelen of onderdelen van een onroerende zaak vrijgesteld zijn van de heffing van de onroerendezaakbelasting.

Zonneparken of zonnepanelen vrij stellen van onroerendezaakbelasting of van de heffing van leges. Dat is duurzaamheid in de fiscaliteit.

Welke Lokale Overheid volgt?

Mr. K. (Koos) Reitsma

Docent Belastingrecht bij Instituut FEM van de Hanzehogeschool

belastingenduurzaamheidlokale overheid

Koos Reitsma • 5 oktober 2016


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *