Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

0

Thema’s

De informatie op de site bestaat uit vijf hoofdthema’s, te weten:

  • Voor de controller en al die andere financials die werken op de financiële afdeling van de organisatie: bedrijfseconomie 2.0. In deze categorie vind je informatie over mogelijkheden om de focus te verbreden van financieel rendement naar maatschappelijk rendement. Ook geef ik alternatieven voor de ‘hard’ controls in organisaties, waarmee je systemen en mensen beter met elkaar in balans kunt brengen.
  • Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) in de financiële sector: hier geef ik voorbeelden van waarom en hoe de financiële sector wel of niet vorm geeft aan MVO. Denk hierbij aan verantwoord beleggen door verzekeraars of inzichten over duurzaam handelen binnen banken.
  • Duurzame accountancy: de accountancysector ligt flink onder vuur. De AFM houdt toezicht op deze sector, en constateert sinds een aantal jaren dat de kwaliteit van de controle ernstige tekortkomingen kent, waardoor de kwaliteit van de accountantscontrole als geheel tekortschiet. In 2013 publiceerde ze dit rapport. Wat kan MVO voor deze sector betekenen?
  • Financieel Ethisch Leiderschap: binnen dit thema laat ik voorbeelden zien van financials die leiderschap hebben getoond in het verbinden van de inhoud van hun vak met de maatschappelijke vraagstukken. Wat vraagt het van je als individu om leiderschap te gaan nemen op dit vlak?
  • Naast deze financieel gerelateerde onderwerpen, publiceer ik ook berichten over het MVO paradigma in relatie tot de economie. Hierbij kan je denken aan publicaties over de invloed van het economisch paradigma op onze samenleving, de rol van ethiek en de opkomst van nieuwe business modellen.