Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Indicatoren voor duurzaam ondernemerschap

Eén van de manieren waarop de financial met duurzaamheid aan de slag kan, is middels het opzetten en uitwerken van een heldere rapportage over de maatschappelijk verantwoorde activiteiten van de organisatie. Het Global Reporting Initiative heeft in het uitwerken van indicatoren al veel voorwerk verricht.

In deze rapportage is uitgewerkt welke indicatoren stakeholders in een bepaalde sector van belang vinden. Deze zijn gegroepeerd onder de drie dimensies van Elkington: Planet (Environmental), People (Sociale) en Profit (Economic). De indicatoren kwamen tot stand middels de analyse van informatie van 145 publieke instanties en een bijdrage van 56 externe organisaties. Als voorbeeld laat ik hieronder een overzicht zien voor de sector toerisme en hotelwezen (dat is iets meer dan alleen een handdoekenbeleid :-)):

gri hotel

De indicatoren vormen een mooie uitgangsbasis om het gesprek intern met de directie en het personeel, en extern met de stakeholders, aan te gaan. Het kan zelfs een handvat zijn voor de financial die duurzaamheid wil stimuleren in het bedrijf. Natuurlijk is het van belang om een goede balans te vinden tussen het streven naar transparantie enerzijds en een rigide stuurinformatiesysteem anderzijds (over de negatieve effecten van management control schreef ik o.a. in deze blog). Maar met deze ‘alerts’  in het achterhoofd, heeft de financial een mooi instrument om ook vanuit zijn vak bij te dragen aan de  verduurzaming van de wereld.

dialoogduurzaamglobal reportingGRIMVO

Dr. M.F. Boersma • 12 mei 2014


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *