Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Hoe nemen we de ander mee naar een menselijke dominante logica?

cropped-DFM-in-RGB.pngOp een mooie locatie – Het van Swinderen Huys – in hartje Groningen nam ik vanochtend deel aan een dialoogsessie over ‘democratie en bezieling in organisaties’. We hadden een prachtig gezelschap aan tafel:

 

  • Gjalt de Jong – Rijksuniversiteit Groningen (organisator)
  • Ed Scherbeyn – Synergon SW
  • Kasper Kuiper – Synergon SW
  • Gabriel Anthonio – Verslavingszorg Noord Nederland
  • Risco Balkenende – Breman Installatiegroep
  • Janine Bos – Sameen
  • Luuk Duursma – Alescon
  • Jannie Nijlunsing– De Hoven

Centraal stond de vraag: hoe kunnen we op een duurzame manier “democratie en bezieling” in onze organisaties verankeren en bestendigen? Allereerst een drietal quotes:

‘Waarom zou geld alleen maar macht over een organisatie mogen geven, ook werknemers zijn het kapitaal van de organisatie. De macht moet dus worden gedeeld, vandaar ons democratische model’.

‘Het is van belang dat we de vernedering opheffen in organisaties’.

‘Ik ben over mijn angst om te gaan staan voor mijn ideaal heen gekomen door te denken: dan eindig ik maar onder de brug zonder huis, is dat het ergste wat er is? Nee.’

In de dialoog zijn er ervaringen gedeeld, positieve waarin het tonen van moed leidde tot een werkelijke verandering. Maar ook de worsteling: het zoeken naar taal om de ander te bereiken, de stilte en het verdriet dat je in jezelf voelt in confrontatie met de ander die het rendement voorop stelt in plaats van de mens.

De hardnekkigheid van het rendement als dominante logica voor al het handelen. Vooral de onbewustheid bij veel mensen dat het een paradigma is, dat je vooral merkt als je dat paradigma ter discussie stelt.

Hoe nemen we mensen mee in de gedachte dat niet rendement (met bijbehorende plannen, macht, weerstand), maar onze verbinding met ‘de ander’ de grond moet zijn voor al ons handelen? De kracht van ‘het verhaal’ werd als instrument genoemd, om bij de ander het hart te openen. De groep heeft aangegeven uit te zien naar een volgende bijeenkomst!

bezielingdemocratie in organisatieshet verhaalredementsdenken

Dr. M.F. Boersma • 27 mei 2015


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *