Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Hoe de afgestudeerde financials van de Hanzehogeschool de wereld gaan verbeteren

Dat financials ook kunnen bijdragen aan een duurzame wereld, bewijzen drie studenten die genomineerd waren voor de DFM Scriptieprijs. De eerste prijs ging naar Maurice Buitenkamp. De scriptie draagt bij aan het stimuleren van duurzame energiebronnen. Voor GasTerra heeft hij een onderzoek uitgevoerd naar maatregelen die GasTerra kan nemen om start-ups te helpen om te groeien. Maurice heeft op basis van zijn onderzoek geadviseerd aan Gasterra en de Gemeente Groningen om een Launching Customer programma te starten. Dit is inmiddels door Gasterra geïmplementeerd, in hun gebouw huisvesten zij nu diverse energy start-ups.

De 2e prijs was voor Koen Gerlsma. In zijn scriptie “Groningen Gist – Van gaswinning onder het land naar gaswinning boven het land” geeft hij een helder onderbouwde verkenning van een business model voor de productie van groen gas uit afval van 15 bierbrouwerijen in Noord-Nederland. Koen geeft op originele wijze een aantal scenario’s van mogelijke inkomsten nu en in de toekomst. Op basis van deze analyse worden aanbevelingen gedaan om de juiste strategische beslissingen te kunnen nemen.

Leontien Telkamp won de 3e prijs met een onderzoek naar het treasurybeleid van pensioenfondsen. Ze kwam tot de ontdekking dat veel pensioenfondsen niet alle risico’s, die worden benoemd in de wet- en regelgeving, evalueren in hun jaarverslag. Hoe moet een accountant nu weten of het pensioenfonds überhaupt over het risico heeft nagedacht? Leontine geeft als aanbeveling dat een pensioenfonds alle risico’s benoemd in het jaarverslag, ook als deze niet relevant is. Bij deze laatste categorie kan het fonds dan aangeven waarom ze deze niet relevant vinden. Zo weet de accountant de afweging en kan hij of zij gefundeerd het verslag goedkeuren en of ons pensioengeld duurzaam beheerd wordt.

Van de prijsuitreiking is een kort filmpje gemaakt:

duurzaam ondernemerschapduurzame energieGasterrapensioenfondsscriptieprijs

Dr. M.F. Boersma • 22 september 2017


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *