Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

0

Marcel van der Werf

Duurzaam financieel management is voor mij breder kijken naar een investering dan enkel naar het financiële perspectief. Menig investering heeft een bredere maatschappelijke impact. Ik vind het belangrijk dat deze impact wordt erkend in het besluitvormingsproces om een beter afgewogen besluitvorming mogelijk te maken.

Het begrip duurzaamheid wordt in de literatuur op vele manieren omschreven. Van Dale houdt het op: duur·zaam 1: lang durend; 2: weinig aan slijtage of bederf onderhevig; 3: het milieu weinig belastend (Gratis woordenboek | Van Dale, 2015). In de praktijk wordt dit onder meer terug  gevoerd naar thema’s als, ruimte geven voor lange termijn investeringen, Healthy Ageing, energiebesparend ontwikkelen of inzetten op “groene” energie.

Persoonlijk vind ik het belangrijk dat bij een investeringsbeslissing vanuit het duurzaamheidsperspectief wordt besloten. Hieronder versta ik; over een langere periode kijken naar zowel de economische als de maatschappelijke effecten die optreden bij een investering. Hierdoor kan een gedegen afweging worden gemaakt over een investering. Door een heldere afweging van maatschappelijke en economische effecten kan aan de hiervoor genoemde thema’s meer recht worden gedaan bij een investeringsbeslissing.

Een methode die het mogelijk maakt om op een meer duurzame manier naar investeringen te kijken is de Maatschappelijke Kosten- Batenanalyse (MKBA). Deze analyse is in Nederland bij grote infrastructurele projecten verplicht gesteld door de Rijksoverheid (RWS, 2015). De methode bestaat uit een kosten- batenanalyse  bestaande uit meerdere projectvarianten en wordt aangevuld met meetbaar gemaakte relevante maatschappelijke effecten. Dit geeft een helder overzicht van projecteffecten. Tevens alloceert een MKBA deze effecten aan betrokken actoren. Hierdoor wordt het mogelijk om investeringen en de bijbehorende gevolgen in een breder maatschappelijk perspectief te plaatsen.

Een MKBA maakt het inzichtelijk dat een investering directe gevolgen heeft voor zowel de bedrijfsresultaten van een organisatie als voor de maatschappij.  Ik vind het belangrijk dat men zich dit realiseert. Wanneer deze bewustwording bestaat is men instaat om de betreffende investering vanuit een vollediger perspectief te beoordelen. Er ontstaat een beter inzicht over het nut en de noodzaak van een project. Dit kan leiden tot een beter gefundeerde keuze tussen de investeringsalternatieven. Ik wil dit idee graag aan de studenten meegeven voor beslissingen die men zal nemen gedurende hun gehele loopbaan. Op deze manier kan het duurzaamheidsdenken zijn weg vinden in de maatschappij.

Bibliografie

Gratis woordenboek | Van Dale. (2015, april 23).

RWS. (2015, juni 26). Rijkswaterstaat.nl.

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *