Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Het herstellen van publiek vertrouwen

De financiële crisis heeft het vertrouwen van de consument in banken geschaad. Wie op het internet de publieke opinie leest, ziet een scala aan negatieve emoties voorbij komen. DNB stelt voor de gehele financiële sector het volgende in haar visie 2014-2018:
“Wie begin 2014 naar de Nederlandse financiële sector kijkt ziet een sector die nog altijd bezig is zich te herstellen van de financiële crisis. (….). Maar wellicht het belangrijkste is het verlies aan maatschappelijk vertrouwen dat als een rode draad door bijna de hele financiële sector loopt…. De financiële sector staat voor de belangrijke uitdaging het vertrouwen van de burger te herwinnen.” (p.5)

Het lectoraat Duurzaam Financieel Management is gegrondvest in de visie dat we in de wereld het goede, schone en juiste moeten nastreven. Vanuit deze visie is het herwinnen van vertrouwen cruciaal voor het behoud van onze opgebouwde beschaving. Onrechtvaardigheid is een voedingsbodem voor maatschappelijke disharmonie, dat met populistische leiders kan escaleren in vormen van (geestelijk) geweld. Vanuit dit perspectief is er een directe link tussen maatschappelijk geweld en bijvoorbeeld het beloningsbeleid en het verdienmodel van de bank.

Voor vertrouwen is goed gedrag nodig (zie mijn artikel over het bouwen van vertrouwen). Daarvoor is het onder andere nodig dat je je kan verplaatsen in de schoenen van ander. Maar hoe doe je dat, als je de klant nog nooit hebt ontmoet? Als je op een luxe hoofdkantoor werkt, waar de blik van de baas belangrijker is dan de portomonnee van de klant? Uit eigen ervaring weet ik dat de interne organisatie velen male dichterbij kan staan dan de wereld buiten het gebouw. Voor het herwinnen van vertrouwen lijkt de oplossing dus (deels) te liggen in het tegengaan van de vervreemding van de ander. Je verbonden weten te voelen met de klant en de maatschappij. Deze gedachte wordt door velen beaamd, zo ook door George Möller in zijn boek ‘Waardenloos’ en in een onderzoek naar het herwinnen van publiek vertrouwen door ziekenhuizen.

DNBMöllerpubliek vertrouwentrustvervreemding

Dr. M.F. Boersma • 27 april 2014


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *