Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

0

Healthy Aging en DFM

De belangrijkste uitdaging binnen Care & Cure is: hoe met minder middelen en menskracht kwalitatief goede zorg te bieden, bereikbaar en betaalbaar.

Deze uitdaging staat te lezen op de website van het HANNN, het Healthy Aging Netwerk van Noord-Nederland. Het lectoraat Duurzaam Financieel Management werkt aan de opbouw van kennis met de nadruk op participatie, zelfmanagement en samenwerking.

De kennisontwikkeling richt zich op duurzame financiering en besturing van kwalitatief hoogstaande zorg. Daartoe zijn inmiddels de volgende initiatieven gestart:

 1. we hebben op initiatief van Het Groene Brein – samen met de Erasmus Universiteit, de Flow Company, het ministerie van EZ, TNO en Stichting Phusis – een onderzoeksvoorstel ontwikkeld over duurzame businessmodellen. Het onderzoek beoogt een integratie van management control theorieën (Otley, 1999; Ouchi, 1979; Simons, 1995; Vaassen, 2005) met Theory U (Senge et al., 2011) in een nieuw businessmodel voor besturing van zorgorganisaties. Dit voorstel is onderdeel van het programma ‘duurzame businessmodellen’ van NWO.
 2. we ontwikkelen samen met zorgorganisaties opdrachten voor studenten, die een inleiding kunnen zijn tot grotere projecten. De volgende onderzoeksvragen zijn of worden onderzocht:
  1. een afstudeerder onderzoekt de vraag hoe gemeenten hun verantwoordingseisen zo kunnen inrichten, dat dit niet ten koste gaat van de ziel in de zorg. We onderzoeken of de principes van horizontaal toezicht van de Belastingdienst van toepassing kunnen zijn voor het toezicht in de zorg. Deze opdracht is samen ontwikkeld met Stichting Het Kopland en Stichting ZIENN.
  2. Tevens is  een afstudeeronderzoek afgerond naar de oprichting van een zorgcoöperatie in een dorp binnen de gebiedscoöperatie Westerkwartier. De doestelling was het adviseren hoe de oprichting van een zorgcoöperatie in een Westerkwartier-dorp kan worden gerealiseerd door in kaart te brengen wat dit vraagt van gemeente, ondernemers en burgers, om de leefbaarheid in dit dorp te verbeteren”.
  3. Welke informatie hebben zelfsturende teams nodig om werkelijk zelfstandig te kunnen zijn? Een eerste onderzoek is uitgevoerd bij Stichting ’t Gerack;
  4. Welke interactiepatronen tussen mensen leiden tot  duurzame zorg? Een eerste onderzoek is uitgevoerd bij Stichting Phusis;
  5. Door Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen centraal te stellen in je organisatie, zul je automatisch worden ‘gedwongen’ om betaalbaarheid (profit) te balanceren met keuzes voor mensen of de aarde. Het Martini Ziekenhuis heeft vanuit dit perspectief studenten onderzoek laten doen naar een duurzaam printbeleid en optimalisatie van de afvalstromen.

Via deze site zullen we u op de hoogte houden van initiatieven die we binnen het thema Healthy Aging verder ontwikkelen.

Referenties

Otley, D. (1999). Performance management: A framework for management control systems research. Management Accounting Research, 10(4), 363-382. doi:http://dx.doi.org.proxy-ub.rug.nl/10.1006/mare.1999.0115

Ouchi, W. G. (1979). A conceptual framework for the design of organizational control mechanisms. Management Science Management Science, 25(9), 833-848.

Senge, P., Scharmer, C. O., Jaworski, J., Flowers, B. (2011). Presence exploring profound change in people, organizations and society. London: Nicholas Brealey Pub.

Simons, R. (1995). Control in an age of empowerment. Harvard Business Review, 73(2), 80.

Vaassen, E. (2005). Basisboek informatie & control. Groningen [etc.]: Wolters-Noordhoff.