Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

0

Harma Schut

Potretten_FEM_Hanzehogeschool_0019Ik ben ervan overtuigd dat we aan het begin staan van grote veranderingen in de wereldwijde economie, zeker wat betreft duurzaamheid.

Ik denk dat bedrijven die werken vanuit verankerde idealen en een eerlijke boterham verdienen levensvatbaar zijn en meer voet aan de grond krijgen. Ook de financiële sector moet mee veranderen. Weer beseffen waarom ze er zijn en teruggaan naar de basis, het aan hen toevertrouwde geld ten dienste van de maatschappij inzetten.

Mijn vorige werkgever Pentascope had een hele duidelijke visie op Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Ik heb daar in de praktijk gezien hoe je als bedrijf vorm kunt geven aan dit onderwerp. Het creëren van vonken in mensen en organisaties stond centraal. Dit in tegenstelling tot ‘vinken’. En laat dat vinken nu juist een kerncompetentie zijn van onze beroepsprofielen… Geen lijstjes afwerken omdat het moet, maar werken vanuit passie, je werk invulling geven vanuit je idealen. Dat is wat ik nastreef.

Maatschappelijk verantwoord onderwijs is bijdragen aan de bewustwording van de student over zijn eigen idealen en uitgangspunten, zodat de kans groter is dan hij dat meeneemt in toekomstige functie(s). Mijn grootste drijfveren hierbij zijn loyaliteit, integriteit en de esthetische drijfveer. Ik houd van de uitgangspunten van Artistoteles: het ware, het goede en het schone.

Ik hoop dat de studenten die na een studie bij ons op de arbeidsmarkt komen een bijdrage leveren aan de omslag die gaande is en zelf vonken gaan creëren die in de organisaties werken!

Harma Schut werkt sinds september 2014 bij het Instituut voor Financieel Economisch Management. Ze geeft het vak communicatieve managementvaardigheden en gedrag in organisaties. Harma gaat binnen het lectoraat onderzoek doen naar een duurzame accountancybranche.

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *