Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Welkom!

_MG_6051Deze site verzamelt kennis over MVO voor de financial. Het is een initiatief van Margreet F. Boersma in het kader van haar lectoraat duurzaam financieel management aan de Hanzehogeschool te Groningen. Dit lectoraat is gegrondvest in de visie dat we in de wereld het goede, het schone en het juiste moeten nastreven. De markt dwingt ons tot efficiëntie, betaalbaarheid en rendement. De markt heeft ons veel materiële welvaart gebracht. De keerzijde van het marktmechanisme is echter dat het vaak leidt tot tijdgebrek, gebrek aan dialoog, competitie en vervreemding van elkaar. Hebzucht, zelfverrijking, fraude, woekerpolissen en regeldruk zijn nog maar enkele symptomen van een samenleving waar het eigen belang en wantrouwen overheerst.

Onze wijze van omgaan met elkaar kraakt echter in zijn voegen. Langzamerhand wordt een paradigmaverschuiving waarneembaar in hoe we naar de organisatie van menselijke activiteit kijken. Voeren we voor elkaar activiteiten uit om zo veel mogelijk geld te verdienen, of is het doel het met elkaar verrichten van betekenisvolle werkzaamheden die bijdragen aan een groter levensgeluk? Die paradigmaverschuiving toont zich in talloze lokale initiatieven, waarin mensen de grote systemen achter zich laten, en samen opnieuw beginnen. We moeten ook wel, met een economische crisis, krimp in sommige regionale gebieden en een terugtrekkende overheid. Voorbeelden van nieuwe kleinschaligheid zijn de energiecoöperaties, kleinschalige zorginitiatieven, kredietunies, broodfondsen, microfinanciering en crowdfunding. Maar ook in grote organisaties zijn er mensen die leiderschap tonen en stappen zetten om het goede, het schone en het juiste te herwinnen.

Het lectoraat Duurzaam Financieel Management is ontstaan vanuit de behoefte om bij te dragen aan deze paradigmaverschuiving. Het is de wens dat middels informatie over duurzaam financieel management, financials geïnspireerd raken om mee te bouwen aan een waardevolle maatschappij.

Dr. M.F. Boersma • 26 september 2013


Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *