Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Gedrag en groepsdynamische processen bij banken

BankDe Nederlandsche Bank heeft de inhoud van haar toezichthoudende rol verbreed. In 2011/2012 heeft zij een onderzoek uitgevoerd naar het gedrag in de bestuurskamer van financiële instellingen. Hieruit blijkt dat ‘bestuurders te weinig aandacht hebben voor en zich te weinig bewust zijn van het eigen gedrag en van de groepsdynamische processen die van invloed zijn op prestaties en uitkomsten’ (DNB, 2013, p. 2). Voorbeelden van dit gedrag zijn: een dominante leiderschapsrol, onvoldoende vaardigheden om een vergadering goed te kunnen leiden, informele besluitvorming en het opportunistisch afwijken van de gezamenlijke strategie. Anders gezegd: leiderschapsincompetentie die leidt tot disfunctionele processen en verkeerde uitkomsten. Je kan het hele rapport hier lezen.

DNBMVO

Dr. M.F. Boersma • 26 september 2013


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *