Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Duurzaam bezuinigen, hoe doe je dat?

MVO scoreformulierIn de vorige blog vertelde ik over de kracht van het beheersen van een goede dialoog, als ‘the going gets tough’: hoe kom je tot een goed gesprek wanneer de tering naar de nering moet worden gezet. Een hulpmiddel, dat ik ook gebruik tijdens mijn college aan studenten van het instituut Financieel Economisch Management, kan het volgende MVO scoreformulier zijn (maak er vooral gebruik van als het je handig lijkt).

Links op het blad zie je voorbeelden van bezuinigingsmaatregelen, in dit voorbeeld gebruik ik maatregelen in de zorg. De kolom daarnaast geeft ruimte om je inschatting van de bespaarde kosten of extra opbrengsten in te vullen. Vanuit een puur financiële insteek wordt het dan wel helder welke maatregelen het meest lucratief zijn. De meeste financials zijn er dan op dit ogenblik ook wel uit wat er gedaan moet worden. Maar dan komt de ‘weerstand’ vanuit de zorg: het fixeren van cliënten mag dan financieel een goede oplossing zijn, wat betekent dit voor de mensenrechten van deze cliënt?

Om de dialoog dus goed te kunnen voeren, moet je starten met het expliciet maken van alle waarden die alle spelers in het bezuinigingsdebat van belang vinden. Als het goed is verwijzen al die onderliggende waarden naar één overkoepelende missie: kwalitatief goede zorg tegen een betaalbaar tarief, geleverd door tevreden medewerkers (Vanboeijen stelde het ooit zo simpel, en terecht!). In het formulier vind je voorbeelden van waarden vanuit de MVO ISO26000 standaard. Dit is een voorbeeld, het is vooral van belang dat je met elkaar de eigen waarden boven tafel krijgt. Met misschien ondersteuning van iemand die een dergelijke dialoog begeleidt als je er zelf emotioneel te veel bij betrokken bent.

bezuinigingenfinancialMVOwaardenzorg

Dr. M.F. Boersma • 3 december 2013


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *