Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Duurzaam, ook als het vanuit eigen belang is?

Vaak wordt er gediscussieerd over of duurzaamheid ook echte duurzaamheid is als bedrijven dit doen uit eigen belang. Er zijn immers genoeg bedrijven die MVO oppakken, omdat ze zien dat er geld mee te verdienen is. De redenatie is, dat als bedrijven vanuit deze motivatie toch acties in gang zetten die de aarde of de medemens ten goede komen, het net zo goed duurzaam is als wanneer dit vanuit een echt verantwoordelijkheidsgevoel wordt opgepakt.

In mijn visie is er niets duurzaams aan verantwoord ondernemen vanuit puur eigen belang. Het concept van duurzaamheid, van maatschappelijk verantwoord ondernemen, is per definitie verbonden met een diep besef dat hoe we met elkaar en met onze aarde omgaan, niet langer houdbaar is. Kijk naar de plastic soep, naar ingestorte kledingfabrieken in Bangladesh, naar armoede, naar kinderprostitutie, naar hiërarchische machtsrelaties waarbij de angst in organisaties regeert, en zo veel meer misstanden die er op deze wereldbol zijn. Een maatschappelijk verantwoord financial doorleeft deze ellende, en voelt zich vanuit compassie intrinsiek verantwoordelijk om zijn of haar bijdrage te leveren aan het verhelpen van deze ellende. Vanuit compassie transformeert hij of zij dan de business dusdanig dat het die echte bijdrage kan gaan leveren. Niet om er zelf beter van te worden, maar omdat hij of zij vanuit verbondenheid met mensen in ellende niet anders wil.

Het mooie is dat deze compassievolle houding niet ten koste, maar juist ten voordele werkt van je eigen geluk. De dalai lama schreef hierover een prachtig stuk, hieronder een klein gedeelte hieruit:

“From my own limited experience I have found that the greatest degree of inner tranquility comes from the development of love and compassion. The more we care for the happiness of others, the greater our own sense of well-being becomes. Cultivating a close, warm-hearted feeling for others automatically puts the mind at ease. This helps remove whatever fears or insecurities we may have and gives us the strength to cope with any obstacles we encounter. It is the ultimate source of success in life.”

Duurzaam en je verantwoordelijk voelen voor je medemens zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Misschien wordt het wel tijd voor een nieuw woord dat deze lading meer dekt.

compassiedalai lamaduurzaamverantwoordelijkheid

Dr. M.F. Boersma • 8 mei 2014


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *