Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Duurzaam financieel leiderschap – hoe weerstaat de controller de druk uit de bestuurskamer?

‘Duurzaam leiderschap is geen rol, maar een fundamentele uitdrukking van jezelf’.

shutterstock_124103656Dat staat in deze publicatie van SenterNovum over duurzame besluitvorming. In deze publicatie legt SenterNovum de relatie tussen leiderschap en 4 klassieke deugden, te weten Wijsheid, Realiteitszin, Moed en Betrokkenheid. Ik citeer het volgende uit deze publicatie (p.5) (omdat ik het zelf niet beter kan schrijven!): ‘Wijsheid stelt de mens in staat een situatie goed in te schatten, goed te oordelen en te kiezen, en naar bevind van zaken te handelen. Maar het inzicht in wat goed is om te doen, is op zichzelf geen garantie dat het goede ook echt wordt gedaan. De oorzaken daarvan zijn velerlei, maar laten zich grofweg samenvatten in: vrees en verlokking. Om die het hoofd te bieden zijn twee andere deugden van belang. Moed – het bewust zijn van de eigen innerlijke kracht – is nodig om het hoofd te bieden aan de vrees, en Realiteitszin – de matigheid zo u wilt – helpt ons de verlokkingen te weerstaan. En tenslotte is Betrokkenheid, een goed ontwikkeld rechtvaardigheidsgevoel, een onmisbare deugd voor een duurzaam leider’.

Het onderzoek van de NBA-VRC laat het belang van deze waarden zien voor de financial.
Uit het onderzoek blijkt dat 55% van de controllers druk tot extreem hoge druk ervaart om bij te dragen aan het behalen van de jaarlijkse winstcijfers. De meest gebruikte methoden zijn het uitstellen van uitgaven of het versnelt boeken van de omzet. Maar andere voorbeelden zijn ook bekend, zoals het declareren van niet-geleverde of niet-declareerbare zorg.  Hoe houd je je rug recht, wanneer je beloning afhankelijk is van deze zelfde winstcijfers, of nog meer, als je baan er van af hangt? Voel je, wat dan Moed & Matigheid is, om de verlokkingen en de vrees te weerstaan? Heb je de Moed om het bij je bestuurder bespreekbaar te maken? Hoe weersta je de verlokking, als je partner net ontslagen is waardoor het thuis financieel krapper is geworden?

Uit dit onderzoek blijkt overigens ook dat Betrokkenheid bij het bedrijf controllers aanzet tot winststuring. De deugd Betrokkenheid moet daarom veel breder gezien worden, namelijk je verbonden weten met de maatschappij. Winstdruk en een egoïstische cultuur zet controllers aan tot het zoeken van een andere baan. Wijs, vind ik dat.

controllerdeugdenethiekleiderschap

Dr. M.F. Boersma • 19 november 2013


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *