Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

De krachtbatterij: de eerste stap tot verandering?

Deze blog is van Koos Reitsma, lid van het lectoraat. Deze blog werd ook gepubliceerd op 21 mei 2015 in het Dagblad van het Noorden.

Onlangs verscheen daar een bijzonder nieuwsbericht: Autofabrikant Tesla gaat een krachtbatterij op de particuliere markt brengen. Deze krachtbatterij zal zon- en windenergie zo effectief mogelijk opslaan, zodat u als particulier voor uw huishouden aanzienlijk minder gebruik hoeft te maken van de huidige fossiele energie. Vooralsnog is deze krachtbatterij bestemd voor de Amerikaanse markt. Dan komt natuurlijk de vraag naar voren: ‘En wanneer dan voor de Nederlandse markt?’

Vanuit de gedachte van duurzaamheid is het een fantastisch bericht. Tesla wil zo een hele grote stimulans geven aan duurzame energievoorziening. Door veel beter gebruik te maken van de zonne-energie hoeven we minder gebruik te maken van de fossiele energie.

Een groot obstakel van de krachtbatterij is de kostenpost: 3.500 dollar voor de batterij alleen. Daarnaast dienen er zonnepanelen en/of een windmolen aanwezig te zijn. Een ander is obstakel is de tijd om die investeringskosten terug te verdienen.

Met de huidige belastingregels kan een (duurzame) ondernemer wel extra profiteren, maar een particulier helaas niet. Wanneer een ondernemer besluit te investeren in een krachtbatterij voor zijn onderneming, kan hij de aanschafkosten activeren op zijn balans. Vervolgens kan hij via de zogeheten afschrijving elk jaar een vaste last op zijn winst in mindering brengen. Daarnaast kan de hij een extra belastingverlaging claimen via de regels van ‘kleinschaligheidsinvesteringsaftrek’.

De particulier heeft niet beschikking over dergelijke maatregelen. De particulier kan in zijn aangifte inkomstenbelasting slechts bepaalde kosten in aftrek brengen. Een voorbeeld is de rente op de lening ter financiering van de eigen woning. Een ander voorbeeld is de ‘persoonsgebonden aftrek’ zoals de ziekte- en studiekosten.

Wellicht dat de fiscale overheid een helpende hand kan toesteken via de herziening van de Wet Inkomstenbelasting 2001. Ze kunnen in de Wet IB 2001 stimuleringsmaatregelen gaan opnemen. Waarom wordt bijvoorbeeld niet een zogeheten ‘duurzame energie-box’ ingevoerd? Specifiek aangewezen duurzame investeringen zoals deze krachtbatterij mag en kan iedere belastingplichtige in zijn aangifte inkomstenbelasting voor een bepaald gedeelte in aftrek brengen.

Een krachtbatterij en een fiscale energie-box: Is dit allemaal een utopie? Misschien eerst wel. Een fiscale energie-box kost de Nederlandse overheid geld. Bovendien verdient de overheid met de huidige energiesituatie geld aan u. Kijkt u maar eens op uw jaarlijkse energieafrekening: u krijgt omzetbelasting in rekening gebracht, die het energiebedrijf aan de overheid betaalt.

Ook de huidige energiemarkt staat niet te springen om zo’n radicale wijziging. Immers, nu hebben ze een monopolie positie (lees: verdienpositie). Die zullen ze plotseling moeten gaan afstaan en met u moeten gaan delen. Kijk maar eens kritisch naar het gasdebat over de winning in Groningen en de mogelijke toekomstige winning bij de Waddeneilanden.

Tenslotte zijn wij als consument er ook nog niet helemaal klaar voor. We leven in een welvaartstaat, we vinden dat we recht hebben op alle reeds opgebouwde voorzieningen. We hebben recht op de zorg, recht op de AOW, etc. Maar we vergeten vaak hoe hoog de alsmaar stijgende kosten zijn om onze welvaart en zorgstaat in stand te houden. Bovendien botst het huidige credo ‘ik wil snel-sneller-snelst’ met een benodigde lange termijn gedachte.

De geschiedenis heeft geleerd dat mensen maar al te graag vasthouden aan wat ze hebben. Een verandering is vaak een aantasting van de verworven positie. Kijkt u dan eens naar de huidige situatie van de belastingregels in combinatie met de Energiemarkt en beantwoord dan eens voor u zelf de volgende vragen: ‘Waarom is er nog geen partij in Europa opgestaan met eenzelfde betaalbare batterij? Hebben de huidige energiebedrijven en de overheid überhaupt wel belang bij dat ik als particulier mijn eigen energieopslag ga verzorgen?’ Wilt u dit zo in stand houden?

Autofabrikant Tesla doet de grote Nicolas Tesla eer aan. Deze wetenschapper werd geboren in 1856 en is de uitvinder van de wisselstroomgenerator. Tesla was een niet-commercieel ingestelde uitvinder met regelmatig een voortuitziende blik. In een lezing van 1892 melde hij het al: iedere mens zou in staat moeten zijn de energie te verzamelen door zijn machine te koppelen aan de natuur. (Zie ook de interessante biografie van auteur W. Bernard Carlson).

Waarom zouden wij extra moeten betalen aan de meest belangrijke en de voor ieder gratis ter beschikking staande energiebron: de zon? Waarom zouden wij zonne-energie niet zelf in handen kunnen nemen? Dat vergt een verandering. Om iets te veranderen zullen we zelf in beweging moeten komen. Om iets te veranderen zullen ‘we’ een bepaalde (monopolie)positie moeten loslaten. Een duurzame verandering vereist een duurzame en doordachte vooruitblik.

Eerder dit jaar heeft in de Amerikaanse Senaat een debat plaatsgevonden of de opwarming van de aarde wel of niet door de mens komt. De stemuitslag was 50 JA– 49 NEE, terwijl 60 JA nodig was om het amendement te laten aannemen.

Met het oog op de duurzaamheid een oproep aan u: wees aub niet één van die 49. Ga eens op zoek naar een duurzame verandering, hoe klein of hoe fundamenteel die ook mag zijn. Wat kunnen wij met ons allen doen dat de zonne-energie zelf gratis voor iedere huishouding ter beschikking komt? Hoe kunnen wij handelen dat een verandering optreedt? Hoe kunnen wij het op de nationale of lokale politiek agenda zetten? Hoe kunnen wij op dit punt de agenda van de politieke partijen zetten? Kom in beweging!

belastingduurzame investeringkrachtbatterijtesla

Dr. M.F. Boersma • 21 mei 2015


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *