Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Alert zijn of formaliseren?

Afgelopen week zijn drie honours-studenten van FEM van de Hanzehogeschool getraind in het observeren van alertheid in organisaties. Idee erachter is dat we studenten veel leren over hoe je processen kunt structureren en formaliseren (management control). Maar wanneer voegt een procedure nu echt iets toe, en wanneer is het eigenlijk beter deze achterwege te laten? Zou het kunnen zijn dat mensen minder alert worden, als alles in regels en procedures is vastgelegd? Klopt het wat Ricardo Semler in zijn boek ‘Semco-stijl’ beschrijft over ‘het versnipperen van het AO/IC handboek’? Hij schrijft er het volgende over: ‘we probeerden een nieuw handboek te schrijven. Echt waar. Maar telkens liepen we vast in een moeras van details. .. Het gezonde verstand is een veel beter alternatief. En dat systeem hanteren we nog steeds – en een echt systeem is het niet (Semler, 2013: 97).

Met de training mogen ze straks in drie zorgorganisaties mensen volgen en interviewen. Hoe alert zijn ze daar? En welke rol spelen procedures? Ik ben benieuwd!

Semler, R. (2013). Semco-Stijl. Amsterdam: De Boekerij BV

alertduurzaamfinancialMVOSemco

Dr. M.F. Boersma • 2 oktober 2013


Previous Post

Next Post

Geef een reactie

Your email address will not be published / Required fields are marked *