Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Hoe we tot een eerlijke verdeling van de winst kunnen komen

De vrije markt niet leidt tot een eerlijke verdeling van de winst onder alle mensen. Sociale ondernemers kunnen ons op de goede weg helpen. Hoe, dat lees je hier.

Balanceren tussen beheersen en loslaten door dialoog

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een constante zoektocht naar balans. Enerzijds heeft iedereen in deze groep een uniek, individueel verhaal, met daarbij een specifieke zorgbehoefte. Dit vraagt om een persoonlijke aanpak met voldoende aandacht voor de wensen van het individu. Anderzijds moet zorg gefinancierd, gereguleerd en georganiseerd worden, en aan veiligheids-…

Continue Reading

Investeringselectie: ROI of impact?

Gastblog van Harold Hofenk, Relatiemanager Energy & Climate @ Triodos Duurzame bedrijven presteren op langere termijn beter dan niet-duurzame bedrijven. Dat blijkt uit diverse internationale onderzoeken. Met dit als uitgangspunt deed Harold Hofenk onderzoek onder 230 MKB-bedrijven in Noord-Nederland, die deelgenomen hebben aan de Koploperprojecten. In deze blog vertelt hij hier meer over: “Als je…

Continue Reading

Zorgagenda bevestigt relevantie onderzoek lectoraat

In mijn voorgaande rol als controller in de zorg rol mocht ik Stichting Phusis adviseren over haar bedrijfsvoering. Directeur Bart de Bruin wilde weten of hij zijn financieringsbron PGB ook uit moest breiden met Zorg in Natura (zin). Ik raadde hem dat af: de aanbestedingsdocumenten riepen op tot veel administratieve last en protocollering. Het zou…

Continue Reading

Rationaliteit of realiteit?

De besturing van veel publieke organisaties gaat nog uit van een mens die volkomen ‘rationeel’ is. Rationaliteit wil zeggen dat de medewerker een goede inschatting kan maken van alle toekomstige mogelijkheden, met uitgekiende plannen zich een weg baant naar die toekomst, verantwoording aflegt met een mooie set met indicatoren die een exacte weergave zijn van de gewenste…

Continue Reading

Hoe de afgestudeerde financials van de Hanzehogeschool de wereld gaan verbeteren

Dat financials ook kunnen bijdragen aan een duurzame wereld, bewijzen drie studenten die genomineerd waren voor de DFM Scriptieprijs. De eerste prijs ging naar Maurice Buitenkamp. De scriptie draagt bij aan het stimuleren van duurzame energiebronnen. Voor GasTerra heeft hij een onderzoek uitgevoerd naar maatregelen die GasTerra kan nemen om start-ups te helpen om te…

Continue Reading

We’re just another brick in the wall?

Hoe kan het toch dat we de aarde, onze enige basis voor leven, vervuilen? Dat we nu lucht gaan vangen in Zuid-Korea, zodat mensen schone lucht via een buisje kunnen inademen? Dat mensen ontevreden zijn, zelfs al hebben ze een dak boven hun hoofd en voldoende te eten? Er zijn de afgelopen periode een paar…

Continue Reading

De Hanzehogeschool gaat voor duurzaam!

Afgelopen weken hebben vele medewerkers van de Hanzehogeschool hun schouders gezet onder het uitwerken van een plan om de school de duurzaamste van Nederland te maken. De flow waarin dit tot stand kwam, laat zien dat passie en gedrevenheid voor een gezamenlijk thema tot grote prestaties kan leiden. Op 16 mei werd het adviesrapport aan…

Continue Reading

De expertise van het lectoraat

Het lectoraat is inmiddels bijna 5 jaar onderweg. In de afgelopen jaren hebben we vele duurzaam- financiële thema’s verkend door middel van onderzoek door studenten. Duurzaam beleggen, efficiënte door duurzaamheid en crowdfunding zijn maar 3 voorbeelden van de vele onderwerpen die voorbij zijn gekomen. Twee thema’s kwamen steeds weer terug, een derde bleek een goede…

Continue Reading

1 2 3 10