Duurzaam Financieel Management

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor de Financial

Containerramp Waddenzee

Als het ongeluk met de MSC Zoe iets kan opleveren, is het een schokeffect. Een schokeffect als duw in de rug op weg naar een duurzame economie, hoopt lector duurzaam financieel management Margreet Boersma-de Jong. Op 10 januari geeft Margreet haar visie op de ramp in het Dagblad van het Noorden.

Zorgaanbieders en toezichthouders gezocht voor onderzoek

De Hanzehogeschool Groningen gaat onderzoeken hoe de impasse tussen toezichthouders en zorgaanbieders doorbroken kan worden. Vrijheid in handelen en autonomie raakt steeds meer in conflict met toezicht en controle in de zorg. Wie heeft de regie? Voor het bevorderen van inclusie van mensen met een zorgbehoefte is het idee dat deze mens zijn eigen leven…

Continue Reading

Inkopers kunnen de wereld veranderen

Op 1 februari gaf ik als lector een lezing voor een groep machtige mensen. Machtig, omdat ze beschikken over een budget waarmee ze werkelijk impact kunnen hebben in de wereld. Ik stond voor een groep inkopers, tijdens het jaarlijkse Hanze Inkoopseminar. Als inkopers beslissen dat schoonmakers ook wel eens wat meer mogen verdienen, dan nemen…

Continue Reading

Hoe we tot een eerlijke verdeling van de winst kunnen komen

De vrije markt niet leidt tot een eerlijke verdeling van de winst onder alle mensen. Sociale ondernemers kunnen ons op de goede weg helpen. Hoe, dat lees je hier.

Balanceren tussen beheersen en loslaten door dialoog

De zorg voor mensen met een verstandelijke beperking is een constante zoektocht naar balans. Enerzijds heeft iedereen in deze groep een uniek, individueel verhaal, met daarbij een specifieke zorgbehoefte. Dit vraagt om een persoonlijke aanpak met voldoende aandacht voor de wensen van het individu. Anderzijds moet zorg gefinancierd, gereguleerd en georganiseerd worden, en aan veiligheids-…

Continue Reading

Investeringselectie: ROI of impact?

Gastblog van Harold Hofenk, Relatiemanager Energy & Climate @ Triodos Duurzame bedrijven presteren op langere termijn beter dan niet-duurzame bedrijven. Dat blijkt uit diverse internationale onderzoeken. Met dit als uitgangspunt deed Harold Hofenk onderzoek onder 230 MKB-bedrijven in Noord-Nederland, die deelgenomen hebben aan de Koploperprojecten. In deze blog vertelt hij hier meer over: “Als je…

Continue Reading

Zorgagenda bevestigt relevantie onderzoek lectoraat

In mijn voorgaande rol als controller in de zorg rol mocht ik Stichting Phusis adviseren over haar bedrijfsvoering. Directeur Bart de Bruin wilde weten of hij zijn financieringsbron PGB ook uit moest breiden met Zorg in Natura (zin). Ik raadde hem dat af: de aanbestedingsdocumenten riepen op tot veel administratieve last en protocollering. Het zou…

Continue Reading

Rationaliteit of realiteit?

De besturing van veel publieke organisaties gaat nog uit van een mens die volkomen ‘rationeel’ is. Rationaliteit wil zeggen dat de medewerker een goede inschatting kan maken van alle toekomstige mogelijkheden, met uitgekiende plannen zich een weg baant naar die toekomst, verantwoording aflegt met een mooie set met indicatoren die een exacte weergave zijn van de gewenste…

Continue Reading

Hoe de afgestudeerde financials van de Hanzehogeschool de wereld gaan verbeteren

Dat financials ook kunnen bijdragen aan een duurzame wereld, bewijzen drie studenten die genomineerd waren voor de DFM Scriptieprijs. De eerste prijs ging naar Maurice Buitenkamp. De scriptie draagt bij aan het stimuleren van duurzame energiebronnen. Voor GasTerra heeft hij een onderzoek uitgevoerd naar maatregelen die GasTerra kan nemen om start-ups te helpen om te…

Continue Reading

1 2 3 10